Nieuws

Ervaringen in de samenwerking

Tussen 1 mei en 1 juli 2014 heeft Sint Annaklooster 148 ketenpartners benaderd om hen te vragen naar hun ervaringen met de samenwerking. De ketenpartners werd verzocht een vragenlijst in te vullen over de samenwerking met de stichting mede vanuit het perspectief van de kernwaarden 'Persoonlijke betrokkenheid',

'Respect' en 'Openheid en integriteit'. Veel ketenpartners hebben de vragenlijst ingevuld, de respons was 43 procent.
Ketenpartners waarderen de samenwerking met een 8.
De kernwaarden werden als volgt gewaardeerd:

  • Persoonlijke betrokkenheid een 8,2;
  • Respectvolle bejegening een 8,1;
  • Openheid en integriteit een 7,9.

Een greep uit de toelichting die men hierbij gaf:

Ik ervaar een prettige en laagdrempelige samenwerking.
Betrokken medewerkers, open en prettige sfeer met aandacht voor kwaliteit van zorg en voor zover ik kan beoordelen, staat de cliënt centraal.
Contact met teamhoofd en manager verloopt soepel. Er is structureel overleg.
Ik merk dat aan de bevlogenheid, energie, pro-actief handelen en idealisme voor de zorg en begeleiding van de doelgroep. Ook worden de belangen van omwonenden zo veel mogelijk gerespecteerd.
Ze komen hun afspraken na.

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten, genoemd werden:

Verwijzers helder informeren over het euthanasiebeleid.
Ziekenhuis op zeer korte termijn na aanmelding voor thuiszorg informeren of de zorg geleverd kan worden ten behoeve van snelle doorstroming.
Uitvoeren van een goede inkomenstoets voor plaatsing van cliënten van Rentree.
De organisatie meer profileren.
Verbeteren van de bewegwijzering op terrein Eikenburg.

Sint Annaklooster dankt haar ketenpartners voor de feedback. Managers gaan samen met teamhoofden met genoemde verbeterpunten aan de slag.