Skip to main content

logo

Bel ons

Mail ons

Nieuws

Reactie op negatieve publicatie over Verpleeghuis Eikenburg in het Eindhovens Dagblad

Op 23 december jl. werden we overvallen door een negatieve publicatie over locatie Verpleeghuis Eikenburg in het Eindhovens Dagblad waarin gesuggereerd wordt dat we onze bewoners al weken niet douchen en dat ze sinds november opgesloten zitten in het gebouw. Ondanks onze zorgvuldige antwoorden op de vragen van het ED heeft de krant een artikel gepubliceerd dat geen recht doet aan de werkelijkheid en de grote zorgvuldigheid die wij altijd - en nu in coronatijd nog eens extra - jegens bewoners en familie/naasten, medewerkers en vrijwilligers dagelijks betrachten.

Dit is heel vervelend om te lezen, zeker omdat we weten dat de realiteit anders is. Het is een artikel dat vragen oproept. Daarom willen we via dit bericht de mogelijke maatschappelijke onrust die is ontstaan wegnemen.

Wat zijn de feiten? Op 12 december jl. is een medewerker positief getest op het coronavirus. In overleg met de GGD en de specialist ouderengeneeskunde is besloten om bewoners uit voorzorg een week niet te douchen, omdat dan de kans op verspreiding van het virus een groter risico is voor zowel bewoners als medewerkers. Niet douchen betekent uiteraard niet dat de bewoners niet gewassen worden. Bewoners hebben, in deze periode vanzelfsprekend de benodigde zorg ontvangen op gebied van persoonlijke hygiëne, waaronder wassen.

Op donderdag 17 december 2020 is een bewoner positief getest op COVID-19. Daarop is besloten om het verscherpt toezicht (incluis het tijdelijk niet douchen) tot en met 26 december 2020 te handhaven. Door de specialist ouderengeneeskunde is aangegeven dat vanaf 24 december 2020 de bewoners weer gedoucht kunnen worden.

Deze aanpak is voorgelegd aan de GGD, die hierop akkoord heeft gegeven. Ellis Jeurissen, directeur Publieke Gezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost: “De GGD denkt altijd mee met organisaties en biedt advies op maat. Er kan in deze specifieke situatie een afweging zijn gemaakt in overleg met betrokkenen om voor iedereen het risico op verdere verspreiding te verlagen. Dat er in deze situatie is gekozen om het douchen een week over ter slaan en bewoners de normale dagelijkse zorg te bieden heeft de GGD niet afgeraden, sterker nog wij begrijpen deze tijdelijke voorzorgsmaatregel ter bescherming van bewoners en medewerkers.”

Helaas lezen we in de berichtgeving van het ED iets anders, waardoor het lijkt of wij iets opzienbarends hebben gedaan door onze bewoners tijdelijk niet te douchen. Maar het is dus nadrukkelijk gebeurd in samenspraak met de GGD.

Ten aanzien van de uitjes. Eerder hebben wij u na een positieve test van één van onze bewoners in een brief uitgelegd dat uitjes die niet medisch noodzakelijk zijn, niet zijn toegestaan. In de praktijk komt dat neer op “met klem afraden” omdat we bewoners een bezoek aan de familie juridisch niet kunnen ontzeggen. Ook bij deze maatregel hebben wij ons laten leiden door adviezen van het RIVM en de GGD. De specialist ouderengeneeskunde ondersteunt dit beleid.

Tot onze spijt is door het artikel in het ED het beeld ontstaan dat de bewoners opgesloten zitten in het gebouw. Dat is, zoals u weet, geenszins het geval. Bewoners kunnen bezoek ontvangen, als er een wens is tot gezamenlijk dineren zorgen we ervoor dat we dit in Verpleeghuis Eikenburg sfeervol plaats kan vinden. Verpleeghuis Eikenburg ligt in een parkachtige omgeving waarin de bewoners met familie en/of hun naasten van harte zijn uitgenodigd om een wandeling te maken.

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van moeilijke keuzes maken tussen nabijheid en afstand houden, het handhaven van de anderhalve meter en zorgen op een heel andere wijze dan we gewoon zijn. Al die inspanningen hebben we gedaan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor onze cliënten en hun familie en/of naasten, als ook voor onze medewerkers en vrijwilligers.

In een verpleeghuis met mensen met dementiële problematiek is het in coronatijd voortdurend balanceren op een dun koord van moeilijke dilemma’s. Dat lukt de ene dag beter dan de andere. Gedurende de eerste golf is het verpleeghuis volgens landelijk beleid gesloten geweest, tot heden hebben bewoners - ondanks de tweede golf - onder voorwaarden voortdurend bezoek kunnen ontvangen.

Door de risico’s zorgvuldig af te wegen en acties uit te voeren die de veiligheid voor bewoners, familieleden, medewerkers en vrijwilligers verhogen doen we er als organisatie alles aan om verspreiding van het virus tegen te gaan én open te kunnen blijven voor bezoek. Wij werken hier met alle betrokkenen dagelijks zeer hard aan, daar zijn wij onze medewerkers en vrijwilligers zeer erkentelijk voor.


Over dit artikel
  • Geplaatst op:
    24 december 2020
  • Aangepast op:
    24 december 2020
  • Categorie:
    Overig nieuws

Laatste nieuws