Skip to main content

Re-integratie

Terug in de samenleving met Rentree

Zonder huis, inkomen en daginvulling een nieuw leven starten, dat valt niet mee. Rentree begeleidt cliënten met meervoudige problemen op diverse leefgebieden bij hun terugkeer in de samenleving.

Bij Rentree geloven we dat alleen door het gelijktijdig aanpakken van alle leefgebieden het leven van onze cliënten verbeterd kan worden. Denk aan wonen, dagbesteding, werk, financiën en het sociale netwerk. We gaan uit van de wensen, kracht en mogelijkheden van de cliënt. 

Aanbod

Cliënten bij Rentree worden begeleid door een multidisciplinair team van trajectmanagers, woonbegeleiders en werkbegeleiders van Sint Annaklooster. Bij de begeleiding werken we samen met ketenpartners zoals reclassering, gemeente of GGZ.

Het aanbod van Rentree bestaat uit:

  • woonruimte;
  • dagbesteding;
  • ambulante (forensische) begeleiding;
  • financiële ondersteuning;
  • versterken sociaal netwerk.

Via een op maat gemaakt, integraal ondersteuningstraject leren onze cliënten weer zelfstandig mee te doen.

Contact

Rentree
Aalsterweg 289-A
5644 RE Eindhoven
E: 
T:  040 - 209 84 49