Skip to main content

Re-integratie

Neem de regie weer in eigen hand met Rentree

Sint Annaklooster zet zich met haar afdeling Rentree in voor kwetsbaren in de samenleving. Het betreft mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, (jong-)volwassenen met meervoudige problematiek en ex-gedetineerden en veelplegers. De begeleiding is gericht op het versterken van de eigen kracht van mensen en het doelgericht en stapsgewijs toewerken naar een realistisch en haalbaar toekomstperspectief waar de client zich prettig bij voelt.

Contact

Download folder Rentree met informatie over het hulpverleningsaanbod