logo

Bel ons

Mail ons

Overig nieuws

Cohort afdeling bij Valkenhaeghe

Het zijn de zorgkanjers van Valkenhaeghe die het gaan doen!

De druk op de ziekenhuizen en de zorgorganisaties in de regio Zuidoost-Brabant neemt op dit moment toe. De verwachting is dat deze druk de komende dagen verder zal toenemen. Dat vraagt om een herverdeling van de beschikbare zorgcapaciteit in de regio. Zo heeft Sint Annaklooster, waar Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe een onderdeel van is, haar locatie Valkenhaeghe gereed gemaakt voor een cohort afdeling voor 10 mensen die terminaal zijn met een Corona Covid-19 besmetting. Valkenhaeghe zal in een later stadium weer volledig in gebruik worden genomen als Hospice en Logeerhuis, waar mensen ook tijdelijk kunnen verblijven met zorg.

Spannend maar wel een uitdaging’; aldus het team van Valkenhaeghe. Iris van Stiphout, hospice verpleegkundige en sinds 6,5 jaar werkzaam bij Sint Annaklooster vertelt:
“De afgelopen weken hebben we allemaal gezien dat de druk in de ziekenhuizen groter werd. Voor mij gaf dit onder andere een machteloos gevoel. Wetende dat je zoveel kan en wil betekenen. Vooral om de ziekenhuizen te ondersteunen en te ontlasten. We wisten dat de druk bij Sint Annaklooster ook groter zou worden. Voor mij voelt het daarom als vanzelfsprekend om nu een extra tandje bij te zetten. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we deze uitdaging met z’n allen aan kunnen gaan. Je merkt zoveel saamhorigheid. Iedereen denkt mee en ondersteunt elkaar. Het is natuurlijk ontzettend spannend en iets wat we nog nooit en op zo’n schaal hebben meegemaakt”. 

Op de vraag hoe Sint Annaklooster het team hierbij kan ondersteunen vertelt Iris van Stiphout het volgende: “Door te blijven doen wat er nu wordt gedaan. We worden goed geïnformeerd en ondersteund. We worden extra begeleid. Alle vragen worden direct beantwoord. Mocht er nog geen antwoord zijn, dan wordt er meteen werk van gemaakt om de duidelijkheid zo snel mogelijk te krijgen.  Als team kunnen we gebruik maken van een coach,  die ons kan steunen en adviseren wanneer we dit nodig hebben. Voor mijn gevoel wordt aan alles gedacht en er ook rekening mee gehouden dat het voor het team heel spannend is. Belangrijk is om in deze periode en daarna, optimaal met elkaar te blijven communiceren en oog te hebben voor elkaar. Wat daarnaast ook belangrijk is, is dat er dagelijks gekeken moet worden naar de stand van zaken en waar nodig werkwijzen en/of handelingen bijgestuurd moeten worden. We gaan er samen voor zorgen dat we ook de eindstreep halen!“.


Over dit artikel
  • Geplaatst op:
    08 mei 2020
  • Aangepast op:
    31 augustus 2020
  • Categorie:
    Overig nieuws

Laatste nieuws


Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen