Skip to main content

Sint Annaklooster

Organisatie

Raad van Toezicht

De raad van toezicht is onafhankelijk van de raad van bestuur en ziet toe op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken van de organisatie. 
Toezicht houden op de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorgverlening zijn hierbij erg belangrijk. Transparantie en duidelijkheid staan centraal.   

De raad van toezicht bestaat uit 5 leden: 

  • Hans (J.P.J.) van den Broek, voorzitter
  • Laura (L.A.C.) Kallenberg, vice-voorzitter
  • Ingrid (I.) Bergstein, lid
  • Ting Yu (T.Y.) Chu, lid
  • Ilona (I.I.) Veenema, lid

Commissies

Vanuit 3 commissies buigen leden van de raad van toezicht zich over een specifiek onderwerp. De commissieleden denken mee, informeren de raad van toezicht en adviseren de raad van bestuur. 

  • Auditcommissie
  • Commissie Kwaliteit en Veiligheid
  • Remuneratiecommissie

BEZOLDIGING

De beloning van de raad van bestuur en de vergoeding van de raad van toezicht vallen onder de afspraken van WNT klasse III. Lees hier beleid onkostenvergoeding en geschenken. Werknemers in dienst bij Sint Annaklooster vallen onder de CAO VVT.

Meer informatie

In het maatschappelijk jaardocument, in bijlage 2, vindt u een verslag van de raad van toezicht.

Contact

U kunt de raad van toezicht bereiken via het directiesecretariaat, via telefoonnummer 040 - 209 8401 of per e-mail .