Nieuws

Bijeenkomst Café Doodgewoon, vrijdag 08 december 2017

Op vrijdag 08 december a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant samen met een aantal zorginstellingen in de regio (Sint Annaklooster, Vitalis, Archipel, RSZK en inloophuis de Eik) voor de vierde keer een ‘Café Doodgewoon’ in Eindhoven.
Thema van deze middag is ‘palliatieve zorg thuis’
Tijdens deze middag ontvangt u informatie over de zorg thuis: wat kunt u verwachten van uw huisarts en de thuiszorgverpleegkundige in de laatste fase van het leven?
In gesprek met thuiszorgverpleegkundige Elly Craens en huisarts Bram ter Keurst, ontvangt u informatie over de (ondersteunings-)mogelijkheden om bij een ongeneeslijke ziekte zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Locatie:
Inloophuis de Eik, Landgoed Eikenburg, Aalsterweg 285 B, 5644 RE Eindhoven
Tel. 040-2939142

Het Café Doodgewoon is een laagdrempelige bijeenkomst voor mensen die niet meer beter kunnen worden en voor hun naasten en andere geïnteresseerden, om ervaringen te delen en informatie te verstrekken op het gebied van zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg).
In Nederland zijn meerdere cafés doodgewoon actief. In de regio Zuidoost Brabant is dit nieuw.
Tijdens elke bijeenkomst wordt een specifiek thema behandeld, gericht op palliatieve zorg.

Noteer alvast in uw agenda:
Programma Café Doodgewoon 2018
02 februari 2018 14.00-15.30 uur, thema: De notaris legt uit.
18 mei 2018 14.00-15.30 uur, thema: Verder behandelen of niet.
07 september 2018 14.00-15.30 uur, thema: Angst en verdriet bij verlies.