Nieuws

Positieve uitkomst van de externe audit

Afgelopen 24 en 25 oktober 2017 heeft een externe audit door KIWA plaatsgevonden voor ISO NEN 15224 en de Roze Loper. De auditoren gaven aan dat ze onder de indruk zijn van de grote betrokkenheid, inzet en de hartverwarmende zorg die door medewerkers en vrijwilligers van Sint Annaklooster geboden wordt, binnen de bestaande kaders. Er is een goede balans merkbaar tussen hart voor de zorg en de zakelijke kant van de zorg. Met eenieders inzet en ondersteuning blijft de cliënt in zijn/haar kracht. Uitgangspunt hierbij is de vraag van de cliënt. We hebben respect voor de eigen identiteit van de cliënt en zijn/haar levensinvulling.

Het enige verbeterpunt dat tijdens de audit is geconstateerd betreft het zorgplan in ONS, waarin niet overal het methodisch rapporteren goed zichtbaar is.
Binnen Sint Annaklooster zijn goede voorbeelden van het methodisch rapporteren aanwezig, zodat medewerkers elkaar bij deze verbetering kunnen ondersteunen.

Tot slot hebben de inspanningen van afgelopen periode er ook toe geleid dat een toename van directe cliënt contacturen is gerealiseerd. Dit is in de resultaten van elk onderdeel zichtbaar.