Nieuws

Sint Annaklooster behaalt trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Vanaf heden is Sint Annaklooster een PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Sint Annaklooster niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen.
PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Er wordt gemeten hoe organisaties bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt.
Bestuurder Anita Schavemaker is bijzonder trots dat Sint Annklooster direct trede 2 heeft behaald.