Nieuws

Cohort afdeling bij Valkenhaeghe

Het zijn de zorgkanjers van Valkenhaeghe die het gaan doen!

De druk op de ziekenhuizen en de zorgorganisaties in de regio Zuidoost-Brabant neemt op dit moment toe. De verwachting is dat deze druk de komende dagen verder zal toenemen. Dat vraagt om een herverdeling van de beschikbare zorgcapaciteit in de regio. Zo heeft Sint Annaklooster, waar Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe een onderdeel van is, haar locatie Valkenhaeghe gereed gemaakt voor een cohort afdeling voor 10 mensen die terminaal zijn met een Corona Covid-19 besmetting. Valkenhaeghe zal in een later stadium weer volledig in gebruik worden genomen als Hospice en Logeerhuis, waar mensen ook tijdelijk kunnen verblijven met zorg.

Lees meer

Dankzij donatie van de RopaRun kan Sint Annaklooster sinds december 2019 gebruik maken van drie koppelbedden.

Partners konden in onze hospices en verpleeghuizen altijd al blijven slapen op een stretcher, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken bij de kwaliteit van deze koppelbedden.
Wij zijn enorm blij met deze schenking, het is een verbetering voor de nabijheid van partners en mantelzorgers binnen onze locaties. RopaRun heel erg bedankt!
Lees in bijgaand verhaal waarom het zo belangrijk is om gebruik te kunnen maken van een koppelbed in een Verpleeghuis en in bijgaand verhaal in een Hospice om het mogelijk te maken dat de gasten en hun meest dierbare naasten dicht bij elkaar kunnen zijn.

 

Keurmerk prezo hospicezorg met vlag en wimpel behaald !

Op 14 november 2019 zijn de drie hospices van Sint Annaklooster, In Via, de Regenboog en Valkenhaeghe geaudit voor het keurmerk prezo hospicezorg. De auditor gaf veel complimenten. Er is 100% gescoord op alle onderdelen.
De auditor was onder de indruk van het persoonlijk maken van het zorgleefplan. Er zijn afgelopen periode mooie slagen gemaakt in het methodisch werken en rapporteren. Er zijn daarnaast flinke stappen gezet met de rol van aandachtsvelder kwaliteit. Medewerkers zijn meer in hun kracht komen te staan, zijn steviger en overtuigder van hun professionaliteit. Alle verbeteringen zijn consistent en congruent; aldus de auditor. Het is niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar. De auditor is onder de indruk van de behaalde resultaten en vindt Sint Annaklooster een geweldig mooie organisatie. Complimenten voor iedereen; we zijn super trots !

Gemeente Eindhoven zet dé sociale zorgondernemer Sint Annaklooster in het zonnetje

Zorgondernemer van het jaar
Ter ere van de dag van de ondernemer op 15 november 2019 heeft het werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven vanuit elke branche een organisatie gekozen die zich bovenmatig heeft ingezet op het gebied van werkgelegenheidsbevordering voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Mevr. E. Hendrix van de gemeente Eindhoven overhandigt bestuurder Anita Schavemaker een bos bloemen om ze in het zonnetje te zetten voor het feit dat Sint Annaklooster het afgelopen jaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans heeft geboden.
“Wij zijn erg blij met de samenwerking en de (leer)werkplekken die Sint Annaklooster jaarlijks aan onze werkzoekenden biedt. Een voorbeeld van succesvol sociaal ondernemerschap; een organisatie die altijd ‘verder kijkt’. Dat verdient toch een bloemetje!!”.

Lees meer

Café doodgewoon "Wat kan er allemaal bij een uitvaart"

Op vrijdag 06 september 2019 van 14.00 - 15.30 uur is er weer een Café Doodgewoon met het thema: ‘Wat kan er allemaal bij een uitvaart’.

Niemand praat er graag over maar het is goed om te weten wat er moet, mag en kan rondom een uitvaart. Er kan veel meer dan u denkt.
Deze middag is in handen van Joan Groenen, uitvaartspreker en tevens ritueel begeleider. Zij praat u op een informele manier bij. Tijdens de bijeenkomst is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

Lees meer

Feestelijke opening hellingbaan Valkenhaeghe

Op donderdag 23 mei 2019 vond om 14.00 uur de feestelijke opening van de hellingbaan plaats bij Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe.

Een lang gekoesterde wens voor Valkenhaeghe gaat hiermee in vervulling Voortaan kunnen ook rolstoelen, rollators en mensen die slecht ter been zijn via de hoofdingang naar binnen.
Met de inzet van enkele vrijwilligers van Valkenhaeghe, een financiële bijdrage van Rabobank Helmond, Stichting Vrienden van Valkenhaeghe en woningcorporatie Wocom en zeker niet te vergeten de medewerking van de monumentencommissie en Welstand, gaat een lang gekoesterde wens van Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe in vervulling: een hellingbaan bij de ingang.

De wens voor een hellingbaan dateert al uit 2011. In september 2018 werden de plannen nogmaals tevoorschijn gehaald en werd het een project vanuit Rabobank Helmond in nauwe samenwerking met een vrijwilliger van Valkenhaeghe opnieuw opgepakt en met succes dit keer. “de betrokkenheid bij het welzijn van de gasten van Valkenhaeghe is enorm groot”; aldus Anita Schavemaker, algemeen directeur/ bestuurder Sint Annaklooster. Ellen van Kollenburg, Rabobank Helmond: “In 2017 is via de kerstwensenactie de wens ingestuurd voor de hellingbaan. Wat een prachtig initiatief! Rabobank vindt het vooral fantastisch dat deze wens nu door de samenwerking tussen verschillende partijen in Helmond vervuld kon worden.”

 

Café doodgewoon 'de notaris legt uit'

Op vrijdag 14 juni 2019 is er van 14.00 - 15.30 uur weer een Café Doodgewoon 'De notaris legt uit'.
U bent van harte uitgenodigd om over dit thema vragen te stellen aan notaris Astrid Mertens-de Jong, met andere deelnemers in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Wat kunt u wettelijk regelen voor de laatste fase van het leven en daarna? Een notaris legt uit wat een levenstestament inhoudt, wat het verschil is met een testament en in welke situatie het opstellen van een (levens) testament gewenst is. Ook staan we stil bij de  rechtsgeldigheid van zelfgeschreven verklaringen.

U bent deze middag vanaf 13.45 uur van harte welkom. Deelname is gratis. Graag vooraf aanmelden via de website van Inloophuis De Eik: https://inloophuis-de-eik.nl.

Locatie:
Inloophuis de Eik, Landgoed Eikenburg, Aalsterweg 285 B, 5644 RE Eindhoven 040-2939142

Het Café Doodgewoon is een laagdrempelige bijeenkomst voor mensen die te horen hebben gekregen ongeneeslijk ziek te zijn, voor mantelzorgers, vrijwilligers, en professionals om ervaringen te delen en informatie te verstrekken op het gebied van zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg).

De eerste eeuweling voor Verpleeghuis Eikenburg.

Op 29 maart jl. werd de honderdste verjaardag van Nientje van Loon-Van Oosterhout gevierd bij Verpleeghuis Eikenburg. “Ik heb buitengewoon geboft hier".
Lopen gaat niet meer, sinds ze in haar appartement op de Lichtstraat was gevallen, vier jaar geleden. Ze ging toen zo snel achteruit dat ze in hospice De Regenboog terechtkwam. "daar was de verzorging zó goed, dat ze na acht weken niet meer terminaal was'.
Nu is mevrouw Van Loon helemaal tevreden in het kleinschalige Verpleeghuis, dat met 22 kamers gebouwd werd voor de ouder wordende Broeders van Liefde, die tientallen jaren het jongensinternaat Eikenburg hebben geleid. ,,Die zijn geen van allen zo oud geworden als ik", weet ze.
Lees hier het volledige artikel uit het ED.

Geslaagde tussentijdse, onaangekondigde, audit voor het Prezo keurmerk VVT voor logeren

Op 18 maart 2019 heeft een tussentijdse, onaangekondigde, audit voor het Prezo keurmerk VVT voor logeren plaatsgevonden, bij locaties Valkenhaeghe en In Via. Deze audit is zeer succesvol verlopen, met veel complimenten van de auditor, o.a. voor het methodisch werken. De auditor was zeer verheugd om te zien op welke wijze de teams omgaan met leren en ontwikkelen. Het bewustzijn in de teams is vergroot, het zelforganiserend vermogen is versterkt en er is veel aandacht voor eigen regie.
De auditor geeft een positief advies om het Prezo keurmerk VVT voor logeren te continueren.
Anita Schavemaker laat weten trots te zijn op de teams, die in een prettige cultuur met elkaar omgaan.
Veel dank aan de betrokken medewerkers en vrijwilligers, een dikke pluim!

Ceremoniële ondertekening

Vandaag, 04 februari 2019, de ceremoniële ondertekening van de koopovereenkomst. Sint Annaklooster en Wooninc. nemen het Eindhovense woonzorgcentrum Antonius per april 2019 over van Zorggroep Sint Maarten.

Antonius