Nieuws

Geslaagde tussentijdse, onaangekondigde, audit voor het Prezo keurmerk VVT voor logeren

Op 18 maart 2019 heeft een tussentijdse, onaangekondigde, audit voor het Prezo keurmerk VVT voor logeren plaatsgevonden, bij locaties Valkenhaeghe en In Via. Deze audit is zeer succesvol verlopen, met veel complimenten van de auditor, o.a. voor het methodisch werken. De auditor was zeer verheugd om te zien op welke wijze de teams omgaan met leren en ontwikkelen. Het bewustzijn in de teams is vergroot, het zelforganiserend vermogen is versterkt en er is veel aandacht voor eigen regie.
De auditor geeft een positief advies om het Prezo keurmerk VVT voor logeren te continueren.
Anita Schavemaker laat weten trots te zijn op de teams, die in een prettige cultuur met elkaar omgaan.
Veel dank aan de betrokken medewerkers en vrijwilligers, een dikke pluim!

Ceremoniële ondertekening

Vandaag, 04 februari 2019, de ceremoniële ondertekening van de koopovereenkomst. Sint Annaklooster en Wooninc. nemen het Eindhovense woonzorgcentrum Antonius per april 2019 over van Zorggroep Sint Maarten.

Antonius

Officiële ondertekening koopovereenkomst, nieuwe partners voor woonzorgcentrum Antonius

Persfoto bij persbericht

Woonzorgcentrum Antonius in Acht komt in handen van Sint Annaklooster en Wooninc. Op maandag 4 februari 2019 zetten de betrokken partijen hun handtekening onder de koopovereenkomst. Zij nemen het Eindhovense woonzorgcentrum per april 2019 over van Zorggroep Sint Maarten.
Alle medewerkers van Antonius behouden hun baan. Zij krijgen alleen een andere werkgever. Het zorgdeel wordt overgedragen aan Sint Annaklooster, het vastgoed en beheer van Antonius aan Wooninc.

Lees meer

Audit met vlag en wimpel behaald

Op 5 en 6 november jl. vond de de audit voor de Roze Loper en ISO 9001:2015 certificering plaats voor alle locaties (behalve de Hospices en Logeerhuizen, zij zijn in het bezit van het Prezo Keurmerk).
Wat ontzettend leuk was om te aanschouwen tijdens deze dagen is dat medewerkers en vrijwilligers ontzettend trots zijn op hun werk en zijn/haar eigen ontwikkeling. Nog leuker is dat dit ook gezien werd door de auditoren.
Voor de auditoren ligt de ontwikkeling die zij zien geheel in de lijn der verwachtingen. Ze zien onze hartverwarmende en professionele zorg overal in terug.
In de eindbeoordeling zijn voor alle locaties alleen maar complimenten gegeven, geen enkele tekortkoming en weinig tot geen aandachtspunten.
We hebben de audit-dagen met vlag en wimpel doorlopen en worden voorgedragen voor de certificering ISO 9001:15 en de Roze Loper.

Anita Schavemaker
Algemeen directeur/Bestuurder Sint Annaklooster

Symposium ‘buiten-gewone’ palliatieve zorg

Op 24 oktober jl. organiseerden Archipel, Archipel Thuis en Sint Annaklooster een avondsymposium over palliatieve zorg. Doel hiervan was om samen met medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers en eventuele andere geïnteresseerden stil te staan bij de vraag wat er (nog meer) mogelijk is om de zorg rondom het levenseinde ‘buiten-gewoon’ te maken.

Lees meer

Nieuw binnen Sint Annaklooster: Social Salon in de Oase

Binnen Sint Annaklooster was er een grote wens om wat extra’s te kunnen betekenen voor ouderen om eenzaamheid tegen te gaan. Zo is het idee voor het project Social Salon ontstaan, naar voorbeeld van een initiatief van Karin Brürs. Onder ouderen is eenzaamheid een groot probleem; ouderen zoeken vaak een plek om elkaar te ontmoeten. Zo heeft elke locatie van Sint Annaklooster een familieruimte of een algemene ruimte. Een ruimte voor ontmoeting voor cliënten uit de thuiszorg is er niet. Daar moet verandering in komen met het project Social Salon. Social Salon is een soort beautysalon voor 65 plussers. Ouderen kunnen er tegen een kleine bijdrage komen voor een kopje koffie/thee, een koekje, wat kletsend of stil genietend heerlijk een paar uur komen voor het laten verzorgen van de haren, handen, voeten of gezicht. De Social Salon is open voor alle 65 plussers

Sint Annaklooster en Wooninc. zijn voornemens om woonzorgcentrum Antonius in Acht vanaf 2019 over te nemen.

Sint Annaklooster is samen met Wooninc. voornemens om woonzorgcentrum Antonius in Acht over te nemen van Zorggroep Sint Maarten. Het vastgoed en beheer van Antonius wordt overgedragen aan Wooninc. en het zorgdeel met alle medewerkers en vrijwilligers aan Sint Annaklooster. Antonius heeft 35 plaatsen langdurige zorg en 79 aanleunwoningen.
Wat Antonius in de zoektocht naar een nieuwe, regionale woonzorgpartner aansprak aan Sint Annaklooster, is met name de hartverwarmende, kleinschalige zorg bij Sint Annaklooster. Sint Annaklooster blijft de lijnen kort houden om samen met de cliënt en betrokkenen, snel de best passende zorg te bieden.
Anita Schavemaker: ”De identiteit van Sint Annaklooster, Wooninc. en Antonius sluiten naadloos op elkaar aan. Dit geldt eveneens voor de kernwaarden. Dit komt tot uiting in hartverwarmende, respectvolle zorg voor cliënten en hun mantelzorgers”.

Op maandag 17 september jl. is de intentieovereenkomst officieel getekend. De voorbereidingen voor overname worden nu getroffen, waarbij we ernaar streven dat in januari 2019 de officiële overdracht plaats kan vinden.

Onaangekondigd Inspectiebezoek aan Verpleeghuis Eikenburg

Op 5 juli 2018 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting een onaangekondigd Inspectiebezoek aan Verpleeghuis Eikenburg. De inspecteurs toetsen of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders.
De inspecteurs zijn van mening dat cliënten in Eikenburg persoonsgerichte zorg en een passende dagbesteding krijgen. Zorgverleners kennen de cliënten goed en benaderen hen met warmte en respect. Zij betrekken cliënten (vertegenwoordigers) bij de zorgplanbespreking en het maken van afspraken. Eikenburg zet voldoende en deskundige zorgverleners in. Het kwaliteitssysteem functioneert en er is in Eikenburg sprake van een cultuur gericht op leren en verbeteren.
Cliënten in Eikenburg kunnen rekenen op zorg die grotendeels voldoet aan de normen die de inspectie heeft beoordeeld. Uit de bevindingen blijkt dat het management en de zorgverleners weten wat zij kunnen verbeteren en dat zij daaraan werken.

Café doodgewoon 'angst en verdriet bij verlies'

Op vrijdag 07 september 2018 van 14.00 - 15.30 uur organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant samen met een aantal zorginstellingen in de regio het café doodgewoon. Het thema van deze middag is ‘angst en verdriet bij verlies’. De middag wordt geleid door Beate Rose, als geestelijk verzorger verbonden aan hospice Merefelt van de RSZK.

Emoties als verdriet, boosheid en angst horen bij het leven. Als je weet dat je niet meer beter kunt worden of als dit bij je naaste speelt, is het heel natuurlijk dat je hier emotioneel op reageert. Dit kan zo nieuw zijn of zo heftig, dat je je afvraagt: is dit normaal? En: hoe kan ik hier mee omgaan, bij mezelf en bij de  ander? Vaak grijp je terug op hoe je het gewend was, maar in deze nieuwe en onzekere situatie werkt dat niet altijd. Maar wat werkt wel? Waar vind jij jouw eigen veerkracht?

Lees meer

Huldiging vrijwilliger Erica en vrijwilliger Aafke bij de Regenboog

Op 24 mei 2018 werden de vrijwilligers Erica en Aafke van de Regenboog gehuldigd door wethouder Renate Richters van de Gemeente Eindhoven. Beiden zijn meer dan 12½ jaar werkzaam als vrijwilliger bij Sint Annaklooster!
Deze onderscheidingen worden toegekend als blijk van waardering voor het met grote inzet en enthousiasme verrichten van vrijwilligerswerk voor de Eindhovense gemeenschap.

Na een mooie toespraak van het teamhoofd werden de dames door Renate Richters in het zonnetje gezet en kregen ze de vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven uitgereikt.
Sint Annaklooster bedankt Erica en Aafke voor hun inzet en betrokkenheid bij Sint Annaklooster!

Jubileum 1 300x169  jubileum 300x169jubileum 2 300x169