Skip to main content

Collega's aan het woord

"Het teamgevoel is hier heel hecht"

Judith van Heesakker studeerde HBO dementieverpleegkunde (psychogeriatrie) en werkte als coördinerend verpleegkundige bij Sint Annaklooster in Woonzorgcentrum Antonius in Acht. “Antonius bestaat uit twee afdelingen: een interne verpleegafdeling voor bewoners die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Daaraan vast zijn aanleunwoningen gebouwd voor bewoners die dat nog wel kunnen. Ik werkte op beide afdelingen en had het prima naar mijn zin.”

Uitdaging

“Ik las op ons intranet over De Zomereik. Een nieuwe afdeling. Heel sfeervol én modern. Niet alleen qua inrichting, maar ook kunnen we gebruikmaken van de nieuwste zorgtechnologie, zoals bewegingscamera’s en slimme sensoren. Dit vergroot de bewegingsvrijheid van onze cliënten. Dat vind ik erg belangrijk, want hoe zelfstandiger mensen zijn, hoe gelukkiger. Bijna tegelijkertijd zei mijn manager dat ze dacht dat werken bij De Zomereik wel iets voor mij zou zijn. Het wass een nieuwe afdeling, met nieuwe energie die helemaal vanaf nul zou worden opgezet. Een uitdaging dus en daar hou ik wel van.”

Zelforganiserend team

“Ik ben in juli 2021 begonnen en ben me meer gaan toeleggen op het coördineren en ondersteunen van het team”, gaat Judith verder. “We werken vanuit teamkracht. De manager is coach van ons team geworden en heeft meer afstand genomen waardoor het team zelfstandiger beslissingen kan nemen. Wij bespreken samen wat het beste voor ons team is. Daarnaast begeleid ik stagiaires en leerlingen. Ik sta minder aan het bed, maar de combinatie van beleid en praktijk blijft altijd de kern van mijn functie.”

Laagdrempelig

“Het was nooit in me opgekomen om ergens anders te gaan werken”, zegt Judith. “Maar zo fijn dat ik die mogelijkheid kreeg. En ik bleef natuurlijk bij het Sint Annaklooster. Je wordt hier echt gezien en dat is fijn. Sint Annaklooster is een kleine organisatie dus het contact onderling is heel laagdrempelig. Iedereen spreekt gewoon Brabants, maakt grapjes en groet elkaar. Het teamgevoel is heel hecht. We staan echt voor elkaar klaar.”

Warm thuis

“We willen in de eerste plaats een warm thuis zijn voor onze bewoners’, gaat Judith verder. “We gaan niet puntsgewijs lijstjes af met protocollen, maar werken persoonsgericht. Daar krijgen we speciale trainingen voor. Zo leren we bijvoorbeeld dat bepaald gedrag geen probleemgedrag is, maar een signaal. Het is aan ons om daar creatief mee om te gaan.”

Houvast

“Je maakt hier de leukste dingen mee”, zegt Judith. “Loop je met een bewoner door de gang die zijn rollator voortduwt, zeg je voor de grap: niet te snel jij’, gaat hij ineens rennen. Heerlijk! Die glimlach, die fijne sfeer en al die kleine geluksmomenten… daar doe je het voor. We creëren houvast voor mensen die de controle over hun leven aan het verliezen zijn. Dat is voor zowel de bewoner, de familie als voor ons, van onschatbare waarde.”

Werken bij Sint Annaklooster?

Wil jij ook werken bij Sint Annaklooster? Bekijk onze vacatures. Je kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Of misschien wil je wel een keertje meelopen? Mail naar  of bel op werkdagen 040-209 8429. 

Op de foto zie je een foto van de huiskamer van De Zomereik.