Skip to main content

Organisatie

Kwaliteitsvenster

Tevredenheid

Tevredenheid cliënten

Zorgkaart Nederland is een landelijk en onafhankelijk platform dat streeft naar het meest complete online overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Cliënten gaven Sint Annaklooster in 2021 gemiddeld een 9.0 vanuit 39 meldingen. 96% beveelt onze organisatie aan. Wat vindt u? Geef hier uw mening.

In 2021 hebben de cliënten in de thuiszorg de vragen vanuit de PREM (Patiënt Reported Outcome Mesasurement) ingevuld. Dit is een landelijk verplicht meetinstrument voor de thuiszorg en uitgevoerd door een onafhankelijk bureau met extra vragen die door de Cliëntenraad geformuleerd zijn. Cliënten gaven een gemiddeld een 8,4 en 85% beveelt Sint Annaklooster aan. 

De medewerkers van de logeerhuizen en hospices houden nazorggesprekken met behulp van een vragenlijst. In 2021 kregen we 117 vragenlijsten retour. De respondenten gaven een gemiddeld een 8,3.

Ook Rentree onderzoekt jaarlijks de tevredenheid van cliënten met een vragenlijst. De uitkomst van onze dienstverlening werd gewaardeerd met een 8.8. 100% van de cliënten beveelt Rentree aan. 

Tevredenheid medewerkers en vrijwilligers

MedewerkersInspiratie Onderzoek

Sint Annaklooster wil een goede werkgever zijn, zodat iedereen optimaal kan functioneren in een prettige werkomgeving en in een goede balans.

In 2021 is een Medewerkers Inspiratie Onderzoek (MIO) uitgevoerd voor alle afdelingen binnen de organisatie. Het doel was met name gericht op het onderzoeken van de tevredenheid van de medewerkers tijdens de coronapandemie. Daar kwamen mooie resultaten uit naar voren. Medewerkers voelden zich goed ondersteund. Het gemiddelde rapportcijfer was een 7,7. Medewerkers bevelen ook Sint Annaklooster aan bij familie of vrienden. 
Op basis van de uitkomsten zijn verbeterpunten uitgevoerd. 

Vrijwilligerstevredenheid

In 2021 is in verband met de coronapandemie geen Vrijwilligers Inspiratie Onderzoek (VIO) uitgevoerd. In de voorgaande jaren werd in de vorm een ‘wandel-lunch’ met de bestuurder in een open gesprek gekeken naar de tevredenheid en wensen van onze vrijwilligers. Hieruit blijkt dat vrijwilligers over het algemeen tevreden zijn. Het gemiddelde cijfer uit voorgaande onderzoeken die vrijwilligers aan Sint Annaklooster geven is een 7.6. 

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland is een landelijk en onafhankelijk platform dat streeft naar het meest complete online overzicht van het zorgaanbod in Nederland.

Cliënten geven Sint Annaklooster bij Zorgkaart Nederland in 2021 gemiddeld een 9,0. 96% beveelt onze organisatie aan.
Wat vindt u? Geef hier uw mening.