Voor wie en waar?

Doelgroep

Sint Annaklooster is er voor (jong) volwassenen en ouderen; (chronisch) somatisch zieken, terminaal zieken (palliatieve zorg), hulpbehoevenden in de huishoudelijke zorg, ex-gedetineerden, veelplegers en/of dak- en thuislozen en cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die door middel van activering naar werk en inkomen worden geleid.

Verzorgingsgebied

Sint Annaklooster is actief binnen een straal van ongeveer dertig kilometer rondom Eindhoven. Hospices, logeerhuizen en Rentree hebben daarnaast ook een bovenregionale functie.

Overzicht meerjarenbeleid 2015 - 2017