visie

Historie, missie en visie

Historie

Sint Annaklooster is in 1976 opgericht voor de verzorging en verpleging van zorgbehoevende zusters van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Later sloten ook de zorgbehoevende broeders van de Congregatie van de Broeders van Liefde zich aan. In de afgelopen jaren is Sint Annaklooster de concretisering geworden van de oorspronkelijke inspiratie van de congregaties.

Sint Annaklooster richt zich op mensen die in nood verkeren en voor wie geen maatschappelijk vangnet bestaat.

Missie en Visie

Sint Annaklooster levert deskundige zorg met respect voor de eigen identiteit en omgeving van de cliënt. Sint Annaklooster gaat hierbij uit van de eigen mogelijkheden van de cliënt of gast om zodoende de eigen regie van de cliënt te versterken.

Missie

Hartverwarmend zorgen dat zij, die dat het meest nodig hebben, zelf invulling kunnen geven aan hun leven.

Visie

Zorg nodig met behoud van eigen kracht? Wij ondersteunen u van harte.

Kernwaarden

Sint Annaklooster wil de verbinding met het idealisme vasthouden. Dit idealisme uit zich niet alleen in de kernwaarden en passie van Sint Annaklooster, maar ook in professionaliteit en deskundigheid. De kernwaarden zijn:

  • Persoonlijke betrokkenheid
  • Respect
  • Openheid en integriteit
  • Flexibiliteit