Skip to main content

Thuiszorg

Werkwijze

Samen met u en uw naasten bekijken we hoe u zelfstandig, maar ook verantwoord thuis kunt blijven wonen. We gaan hierbij uit van uw eigen wensen en mogelijkheden. Soms is het nodig gewone, bekende
handelingen opnieuw te leren. Of leren we u nieuwe manieren aan om dagelijkse dingen gemakkelijker te kunnen doen.

Als u thuiszorg aanvraagt bij Sint Annaklooster, onderzoeken we eerst uw hulpvraag. Een ergotherapeut van Sint Annaklooster kijkt mee met de activiteiten waar u moeite mee hebt. Daarna bekijken we of u baat kunt hebben bij bepaalde hulpmiddelen en zorgtechnologie.  En op welke manier uw sociale netwerk u kan ondersteunen.

Stappenplan thuiszorg

Stap 1 - intakegesprek

Een zorgverlener van het wijkteam van Sint Annaklooster komt bij u langs voor een gesprek en brengt in kaart welke activiteiten u graag weer zelf wilt kunnen doen.

Stap 2 - meekijken met uw activiteiten

Een ergotherapeut van Sint Annaklooster kijkt mee met de activiteiten waar u moeite mee heeft. Er worden ook gesprekken gevoerd met de personen die dicht bij u staan.

Stap 3 – Persoonlijk werkplan

In een persoonlijk werkplan worden de gestelde doelen beschreven en de aanpak. Dit plan wordt daarna met u besproken.

Stap 4 – aan de slag

Met de zorgverleners uit het wijkteam gaat u aan de slag met het behalen van uw doelen. Wekelijks wordt uw voortgang met u geëvalueerd.

Stap 5 - eindevaluatie

Na 12 weken bekijkt het wijkteam welke doelen u behaald heeft en welke activiteiten u nog niet zelf kunt uitvoeren. Voor de activiteiten die nog niet zelfstandig lukken, ontvangt u thuiszorg.