Skip to main content

Thuiszorg

Voorwaarden

Als u zorg krijgt van Sint Annaklooster is het belangrijk om te weten wat u precies kunt verwachten.

Actiz en BTN, beide koepelorganisaties in de zorg, hebben in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg algemene voorwaarden opgesteld. Wij hanteren deze voorwaarden 

Voor aanvullende producten en diensten zijn de volgende tarieven van toepassing: Tarievenlijst 2: aanvullende diensten en kosten

Bekijk hier de regeling eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Contact

Huishoudelijk werk bij u thuis 
Bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur
Aalsterweg 285 C
5644 RE Eindhoven
T: 040 - 209 84 15 (tussen 9.00 - 12.00 uur)
E: