Skip to main content

Thuiszorg

Wat kunt u verwachten?

Samen met u en uw naasten stemmen we af met welke begeleiding u het beste geholpen bent. We gaan uit van uw eigen wensen en mogelijkheden. 

Begeleiding voor mensen met (beginnende) dementie

Onze gespecialiseerde medewerkers bieden met name begeleiding voor mensen met (beginnende) dementie. Zij kennen het proces van dementie en weten wat u doormaakt. Ze houden u goed in de gaten en hebben een signalerende functie, maar helpen u bijvoorbeeld ook met het maken van een weekplanning. 

Heeft u geen (beginnende) dementie, maar heeft u wel een Wmo- of Wlz-indicatie en behoefte aan steun en begeleiding? Bijvoorbeeld omdat u niet-aangeboren hersenletsel (NAH) heeft. Neem dan contact op met de medewerkers van ons Cliënt Servicebureau. Zij kunnen u meer informatie geven.

Mantelzorg ontlasten

Uw mantelzorger kan alleen goed voor u zorgen als hij of zij de zorg ook even los kan laten. Onze medewerkers kunnen u begeleiden bij uw dagbesteding, zodat er voor u beiden een betere balans ontstaat. 

Welzijn

Onze medewerkers kunnen ook samen met u activiteiten ondernemen, zoals een wandeling maken, een kop koffie drinken of een spelletje doen. Contact en gezelschap staan centraal.

Begeleiding bij maaltijden

Heeft u problemen om een maaltijd te bereiden, of heeft u bijvoorbeeld slikproblemen? Onze medewerkers helpen bij (het opwarmen van) de maaltijden. Ook kunnen we u begeleiden bij het boodschappen doen en het koken.

Contact

Beleiding Thuis

Wilt u meer weten over deze vorm van begeleiding?
Bel dan naar ons Cliënt Servicebureau via 040 - 209 84 49 
of stuur een e-mail naar