Hulp-thuis.2

Voorwaarden

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Sint Annaklooster. Daarom hebben wij leveringsvoorwaarden opgesteld.

Via de onderstaande links kunt u het model zorgleveringsovereenkomst met algemene voorwaarden per soort dienstverlening bekijken:

Bij de algemene leveringsvoorwaarden wordt concreet aangegeven wat u al cliƫnt van Sint Annaklooster mag verwachten. Het gaat hierbij om wederzijdse verantwoordelijkheden.

Voor aanvullende producten en diensten zijn de volgende tarieven van toepassing:
Addendum 2: aanvullende diensten en kosten

Bekijk hier de regeling eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

logo off

Sint Annaklooster
Aalsterweg 285c
5644 RE Eindhoven

T: 040 294 54 00
E: