Tevredenheid medewerkers en vrijwilligers

Medewerkertevredenheid
Eind 2015 is besloten om de medewerkertevredenheid vaker te meten. Hierdoor kan er tussen de driejaarlijkse meetmomenten onderzocht worden of verbeterpunten voldoende aandacht hebben gehad en of zich nieuwe aandachtspunten hebben ontwikkeld. Hiervoor heeft de afdeling P&O de MIO Light (medewerkerinspiratieonderzoek) ontwikkeld. Deze is in 2016 op drie afdelingen afgenomen. De uitkomsten zijn positief kritisch en hebben geleid tot gesprekken over de onderwerpen die aandacht vragen in de teams zelf. Hierdoor vindt verdieping op deze onderwerpen plaats en kunnen teams met elkaar verbeterafspraken maken. Gemiddeld cijfer is een 7.5.

Sint Annaklooster wil een goede werkgever zijn, zodat iedereen optimaal kan functioneren in een prettige werkomgeving. Wanneer desondanks een medewerker of vrijwilliger toch een klacht heeft over de organisatie, het werk of de werkomstandigheden dan worden zij verwezen naar de klachtenregeling medewerkers en vrijwilligers, te vinden op Intranet.

Vertrouwenspersoon voor medewerkers van Sint Annaklooster
Mevrouw Anne Marie Kuijs (AMC2Change)
Telefoonnummer: 06-13046127
e-mail adres: 

Vrijwilligerstevredenheid
Eind 2016 is een Vrijwilligers Inspiratie Onderzoek (VIO) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat vrijwilligers in het algemeen tevreden zijn. Gemiddeld cijfer is een 7.6.

Bevoegd en bekwame medewerkers
Voorbehouden en risicovolle risicovolle handelingen worden binnen het Sint Annaklooster alleen uitgevoerd door medewerkers die bevoegd en bekwaam zijn. Om er zorg voor te dragen dat deze medewerkers bekwaam blijven wordt er continu getraind en geschoold.

Bekijk hier het profiel personeelsamenstelling van de intramurale locaties Verpleeghuis Eikenburg en Terhaghe.

Het beloningsbeleid voor medewerkers is conform CAO VVT (inschaling conform deskundigheid).