Tevredenheid cliënten en mantelzorgers

Zorgkaart Nederland is een landelijk en onafhankelijk platform dat streeft naar het meest complete online overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Cliëntenwaardering van Sint Annaklooster bij Zorgkaart Nederland is per augustus 2019 gemiddeld 8,6. 96% beveelt onze organisatie aan. Wat vindt u ? Geef hier uw mening.

Bij de logeerhuizen en hospices worden nazorggesprekken gehouden, waarbij de scores (uit de eerste helft van 2019) onderstaand zijn weergegeven. Uit de nazorg gesprekken komt met name naar voren dat het thuisgevoel enorm wordt ervaren: “je bent zo welkom, waardoor iedereen zich snel thuis voelt”.
41 respondenten hebben gereageerd, met een gemiddeld rapportcijfer van 8,8 voor logeer- en hospice cliënten.

 

Mantelzorg

Mantelzorg is vaak langdurig en intensief van aard en in elk geval van onschatbare en onmisbare waarde. De zorg die wordt gegeven door een mantelzorger vloeit voort uit een persoonlijke relatie (partner, ouder, familielid, vriend) en wordt niet vanuit een beroep verleend. Een mantelzorger helpt op verschillende manieren, zowel praktisch als emotioneel. Het zijn van mantelzorger is niet zo zeer een keuze, maar een door de situatie ontstane relatie.

Mantelzorgers zijn belangrijk

Aandacht en zorg voor elkaar en met elkaar

Voor meer informatie over mantelzorg kunt u altijd terecht bij één van onze zorgconsulenten van het cliëntenservicebureau 040-2098449/ of bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht. Lees hier wat dit steunpunt kan bieden.

Bekijk hier inspirerende filmpjes met als thema mantelzorg 'als het niet meer zonder zorgen kan'.