Samenwerkende partners en innovatie

Sint Annaklooster werkt samen met een groot aantal verschillende partijen binnen en buiten de gezondheidszorg. Wij kiezen nadrukkelijk voor partners die samen met ons willen bijdragen aan een goede zorg en dienstverlening en die passen bij de visie en missie van Sint Annaklooster.

Samenwerkingrelaties Sint Annaklooster
Actiz
Associatie Hospicezorg Nederland
Berg & Bosch Kring
Buurtvereniging De Roosten
Inloophuis de Eik
Inloophuis De Cirkel Helmond
Keten Dementie UBC
Lunetzorg
Netwerk ketenzorg
Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant
NVZD/NVTZ
Platform Plus
Platform VVT
Vrienden van Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe
Vrienden van Hospice de Regenboog
WijEindhoven
Quartz, transmurale zorg
Zorgkantoor CZ
Zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Achmea/Zilveren Kruis, Menzis)
LEV groep Helmond
Associatie van Zelfstandige High Care Hospices Nederland
B&B Kring
Inloophuis de Eik
Inloophuis De Cirkel Helmond
Keten Dementie UBC
Netwerk ketenzorg
Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant
NVZD/NVTZ
Peel Duurzaam Gezond
Platform Plus
Platform VVT
Vrienden van Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe
Vrienden van Hospice de Regenboog
Wij-Eindhoven
Quartz

Zie hier de lijst van samenwerkingsrelaties specifiek voor onze afdelingen.

Lerend netwerk
Het Sint Annaklooster vormt samen met drie collega organisaties een lerend netwerk, te weten: Sint Joriszorg, Valkenhof en Vitalis. Met Sint Joriszorg en Valkenhof vindt uitwisseling tussen medewerkers van de thuiszorg plaats.