Kernwaarden en kwaliteit

Kernwaarden

Sint Annaklooster wil de verbinding met het idealisme vasthouden. Dit idealisme uit zich niet alleen in de kernwaarden en passie van Sint Annaklooster, maar ook in professionaliteit en deskundigheid. De kernwaarden zijn:
  • Persoonlijke betrokkenheid
  • Respect
  • Openheid en integriteit
  • Flexibiliteit

Mantelzorg

Mantelzorg is vaak langdurig en intensief van aard en in elk geval van onschatbare en onmisbare waarde. De zorg die wordt gegeven door een mantelzorger vloeit voort uit een persoonlijke relatie (partner, ouder, familielid, vriend) en wordt niet vanuit een beroep verleend. Een mantelzorger helpt op verschillende manieren zowel praktisch als emotioneel. Het zijn van mantelzorger is niet zo zeer een keuze maar een door de situatie ontstane relatie.

Mantelzorgers zijn belangrijk

Aandacht en zorg voor elkaar en met elkaar

Voor meer informatie over mantelzorg kunt u altijd terecht bij één van onze zorgconsulenten van het cliëntenservicebureau 040 2945449/ of bij Steunpunt Mantelzorg Verlicht. Lees hier wat dit steunpunt kan bieden.

Bekijk hier inspirerende filmpjes met als thema mantelzorg 'als het niet meer zonder zorgen kan'. 

 

Kwaliteit

Sint Annaklooster biedt laag tot hoogcomplexe zorg aan. Zowel in de thuissituatie als in gespecialiseerde kleinschalige voorzieningen. Kwaliteit staat hoog in het vaandel.

Alle onderdelen van Sint Annaklooster vallen onder de scope van één keurmerk ISO Zorg en Welzijn (NEN EN 15224). Hospice De Regenboog en Logeerhuis en Hospice In Via hebben hiernaast ook het Keurmerk Palliatieve Zorg van Palliactief voor high care hospices. Sint Annaklooster beschikt tevens over het keurmerk PSO (prestatieladder socialer ondernemen) en het keurmerk de Roze Loper. Het keurmerk geeft aan of een zorginstelling tolerant is met betrekking tot diversiteit van zowel cliënten als van personeel. Het keurmerk PSO is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt.

Regelmatig worden er binnen de onderdelen van Sint Annaklooster cliënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Lees hier voor de meest recente uitslag.

Jaarlijks legt Sint Annaklooster verantwoording af over de kwaliteit van zorg. Deze verantwoording wordt vastgelegd in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2016. Het overzicht van de ontvangen giften over 2016 is hier te downloaden.

Sint Annaklooster doet haar uiterste best om aan de wensen van cliënten te voldoen. Toch kan het voorkomen dat een cliënt ontevreden is. We horen dat graag, zodat we de zorg kunnen verbeteren. Bespreek praktische problemen eerst met uw zorgverlener. Als u vervolgens niet tevreden bent met de oplossing, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van Sint Annaklooster. De vertrouwenspersoon voor cliënten is te bereiken via de ambtelijk secretaris W. Hartjes-van der Aa of via het centrale telefoonnummer van Sint Annaklooster 040 29 45 400.

Sint Annaklooster acht het van belang dat medewerkers op een adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden. Sint Annaklooster heeft hiervoor een klokkenluidersregeling opgesteld. Sint Annaklooster wil hiermee de drempel voor het aan de kaak te stellen van misstanden zo laag mogelijk leggen.