Corona (Covid-19) nieuws

Over dit artikel
  • Geplaatst op:
    28 juni 2021
  • Aangepast op:
    28 juni 2021
  • Categorie:
    Corona (Covid-19) nieuws

Laatste nieuws

MAATREGELEN RONDOM CORONA-VIRUS BIJ SINT ANNAKLOOSTER

Update 26 juni 2021

Richtlijnen voor bezoek

Door het managementteam is in navolging van het advies van het kabinet besloten dat vanaf zaterdag 26 juni 2021 de beperkingen van het thuisbezoek en groepsvorming vervallen. Wel is het nog steeds belangrijk om de 1,5 afstand te blijven houden, ook van bezoekers thuis en buitenshuis.

Familiebijeenkomsten en uitjes op de locaties graag in overleg met medewerkers, zodat de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden.

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen waar de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval tijdens persoonlijke zorg.
Indien de cliënt ondanks de verruiming vraagt om een mondneusmasker te dragen, dan doen wij dit.

Voor alle locaties van Sint Annaklooster geldt dat u op het moment van bezoek geen klachten mag hebben, zoals: hoesten, verkoudheid of koorts. Als u of uw huisgenoot corona heeft gehad of indien u uit een risicogebied komt, dan dient u minimaal 10 dagen klachtenvrij te zijn, voordat u op bezoek kunt komen. Na contact met een covid-19 positief persoon, in afwachting op een test of bij twijfel, dan vragen wij u om uw bezoek uit te stellen.

Wanneer de situatie op een locatie verandert, dan worden betrokkenen per brief geïnformeerd over de maatregelen die nodig zijn.

Indien u vragen heeft, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de betreffende locatie of met het cliëntenservicebureau van het Sint Annaklooster via 040 20 98 449 of Sint Annaklooster beschikt over een ANBI status. RSIN-nummer: 003820130 - © Copyright Sint Annaklooster - Foto's: Bram Saeys - website: Van Dongen Design - Inloggen