Medezeggenschap

Binnen Sint Annaklooster is een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad actief. Elke raad maakt jaarlijks een jaarverslag.

Cliëntenraad
De cliëntenraad van Sint Annaklooster functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en opereert aan de hand van een reglement.

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad van Sint Annaklooster functioneert op basis van de Wet Op Ondernemingsraden (WOR). Voor het goed functioneren van de Ondernemingsraad wordt er gewerkt met aandachtsgebieden.