Skip to main content

Logeerhuis en Hospice In Via

Wat kunt u verwachten?

Zorg in de laatste levensfase

Logeerhuis en Hospice In Via is er voor zieken vanaf 18 jaar. De palliatieve zorg is gericht op begeleiding van het stervensproces; bijvoorbeeld door pijn- en symptoomverlichting. Gedurende de opname is er ook aandacht voor emotionele, spirituele en sociale behoeften. De zorg in de laatste levensfase valt onder de verantwoordelijkheid van een gespecialiseerde huisarts in de palliatieve zorg van het hospice.

Samen met u, uw familie en naasten wordt de zorg ingericht. Familie en naasten zijn altijd welkom in het Logeerhuis en Hospice; er zijn geen bezoektijden.

Logeerhuis en Hospice In Via biedt:

  • 24 uur per dag professionele zorg

  • Tijdelijke zorg en palliatieve zorg in de laatste levensfase

  • Huiselijke kamers met ruimte voor persoonlijke eigendommen

  • Gezellige woonkamer om samen te eten, te ontmoeten/activiteit te doen

  • Respect voor elke levensovertuiging

Het team bestaat uit (palliatief) deskundige artsen, verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, zorghulpen, geestelijk verzorgers en vrijwilligers. Logeerhuis en Hospice In Via biedt hoogwaardige palliatieve zorg die in enkele situaties kan uitmonden in een vraag om euthanasie. In de Hospices van Sint Annaklooster bieden we in principe geen euthanasie. We helpen onze gasten bij de bestrijding van lijden en pijn. Kiest de gast voor euthanasie, dan wordt deze begeleiding vanuit het Hospice door de huisarts van de gast gedaan.

Palliatief verpleegkundige, Kim van Bavel, neemt je in het filmpje hiernaast mee in haar bijzondere werk bij Logeerhuis en Hospice In Via.

Lees hier de visie op hospicezorg van Sint Annaklooster.