Nieuws

Sponsoractie Body Business voor 'De Wensboom' van Sint Annaklooster

Om voor cliënten van Sint Annaklooster persoonlijke wensen in vervulling te kunnen laten gaan hebben vrijwilligers van Sint Annaklooster 'De Wensboom' opgericht. Op vrijdag 11 april 2014 gaan bij Body Business te Helmond 100 sporters een marathon van 3 uur sporten om op deze wijze budget te creëren voor De Wensboom. Burgemeester Elly Blanksma-Van den Heuvel zal hiervoor om 18.30 uur het startschot geven.

Eind 2011 is het project 'De Wensboom' ontstaan nadat een geldbedrag werd ontvangen van vrijwilligers-punt Eindhoven voor de vrijwilligers van Sint Annaklooster. De vrijwilligers hebben het bedrag besteed aan het in vervulling laten gaan van wensen van cliënten binnen Sint Annaklooster. Zo werden diverse persoonlijke wensen vervuld o.a. een bezoek brengen aan Kevelaar, witte rozen te brengen naar het graf van een overleden partner en een bezoek aan het Joods Historisch Museum. Op deze wijze kunnen vrijwilligers iets extra bieden en organiseren voor de cliënten. In 2013 werd door Stichting Vrienden van Hospice de Regenboog een cheque aangeboden voor De Wensboom. Naast het doel om budget te creëren voor De Wensboom is het een mooie gelegenheid om meer kenbaarheid te geven aan hetgeen Sint Annaklooster te bieden heeft.