Nieuws

Hospice de Regenboog ook onder keurmerk ISO Zorg en Welzijn

Vandaag, 15 mei 2014, heeft de externe audit plaatsgevonden. Dit was een extra surveillance om Hospice De Regenboog onder het keurmerk ISO Zorg en Welzijn (EN15224) te brengen. Zowel de auditor van Lloyd's als de geïnterviewden hebben de dag als zeer positief ervaren.
De auditor heeft ervaren dat er bijzondere zorg wordt geboden op het hospice. Aan de zorg worden mooie doelen gesteld, ook op het gebied van welzijn. De rapportage vindt plaats op basis van zorgdoelen. Er waren twee verbeterpunten namelijk het beschrijven van uitkomsten na evaluatie van de zorgdoelen en de ordelijke opslag van verbandmiddelen.
Hospice De Regenboog wordt toegevoegd aan het certificaat. Iedereen van harte gefeliciteerd en complimenten met het behaalde resultaat!
Hospice de Regenboog beschikt reeds over het keurmerk high care hospices.