Nieuws

Symposium ‘buiten-gewone’ palliatieve zorg

Op 24 oktober jl. organiseerden Archipel, Archipel Thuis en Sint Annaklooster een avondsymposium over palliatieve zorg. Doel hiervan was om samen met medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers en eventuele andere geïnteresseerden stil te staan bij de vraag wat er (nog meer) mogelijk is om de zorg rondom het levenseinde ‘buiten-gewoon’ te maken.

“Palliatieve zorg is een belangrijke vorm van (ouderen)zorg, omdat het gaat over de begeleiding van cliënten in de laatste levensfase” vertelt Betty Morel, geestelijk verzorger en voorzitter Expertteam Palliatief Terminale zorg Archipel. “Samen met Archipel Thuis en Sint Annaklooster bieden we aan een grote groep cliënten palliatieve zorg. Hierbij streven we ernaar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te creëren, zodat cliënten en hun naasten op een waardige manier afscheid kunnen nemen. Wat dit inhoudt, is voor iedereen anders. Er zijn dan ook heel veel (nieuwe) manieren om cliënten en naasten te begeleiden. Vandaar dat wij ieder jaar met het Expertteam een symposium organiseren om kennis en ervaring te delen op het gebied van palliatieve zorg.”

Verschillende behandelingen
Centraal tijdens het symposium op 24 oktober stond de vraag wat er (nog meer) mogelijk is om palliatieve zorg ‘buiten-gewoon’ te maken. Het antwoord hierop kregen gasten door deel te nemen aan een interactief programma, dat werd afgetrapt met een inspirerende lezing door Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. Zij vertelde over haar ervaringen in de palliatieve zorg en nodigde gasten uit om inzichten te delen en te bespreken aan de hand van een voorbeeldcasus. Daarna volgden twee workshoprondes, waarbij gasten meer konden leren over verschillende behandelingen, waaronder  mindfulness, antroposofische verpleegkunde en familiezorg. “Deze behandelingen geven een indruk van de vele manieren om de kwaliteit van leven in de laatste levensfase te verhogen,” vertelt Lilian Hanssen, manager zorg & welzijn bij Sint Annaklooster. “Uiteraard is er nog veel meer mogelijk en kan de behoefte ook veranderen. Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over een passend en waardig levenseinde.” “Het groot aantal gasten geeft aan dat het onderwerp bij veel mensen leeft,” vult Betty aan. “Dat is positief, want juist door er samen aandacht aan te geven kunnen we de palliatieve zorg verder verbeteren.”