Nieuws

Onaangekondigd Inspectiebezoek aan Verpleeghuis Eikenburg

Op 5 juli 2018 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting een onaangekondigd Inspectiebezoek aan Verpleeghuis Eikenburg. De inspecteurs toetsen of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders.
De inspecteurs zijn van mening dat cliënten in Eikenburg persoonsgerichte zorg en een passende dagbesteding krijgen. Zorgverleners kennen de cliënten goed en benaderen hen met warmte en respect. Zij betrekken cliënten (vertegenwoordigers) bij de zorgplanbespreking en het maken van afspraken. Eikenburg zet voldoende en deskundige zorgverleners in. Het kwaliteitssysteem functioneert en er is in Eikenburg sprake van een cultuur gericht op leren en verbeteren.
Cliënten in Eikenburg kunnen rekenen op zorg die grotendeels voldoet aan de normen die de inspectie heeft beoordeeld. Uit de bevindingen blijkt dat het management en de zorgverleners weten wat zij kunnen verbeteren en dat zij daaraan werken.