Nieuws

Derde bijeenkomst café doodgewoon donderdag 08 juni 2017 van 14.00 - 15.30 uur bij Inloophuis de Eik

Op donderdag 08 juni a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant samen met een aantal zorginstellingen in de regio (Sint Annaklooster, Vitalis, Archipel, RSZK en inloophuis de Eik) voor de derde keer een ‘Café Doodgewoon’ in Eindhoven met het thema 'mogelijkheden rondom het levenseinde'.

Het Café Doodgewoon is een laagdrempelige bijeenkomst voor mensen die niet meer beter kunnen worden, hun naasten en andere geïnteresseerden, om ervaringen te delen en informatie te verstrekken op het gebied van zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg). In Nederland zijn meerdere cafés doodgewoon actief. In de regio Zuidoost Brabant is dit nieuw.
Tijdens elke bijeenkomst wordt een specifiek thema behandeld, gericht op palliatieve zorg.
Het thema van 08 juni 2017 is ‘mogelijkheden rondom het levenseinde’:
- Palliatieve zorg; wat is dat nu eigenlijk?;
- Zorg- en ondersteuningsmogelijkheden in de regio;
- Manieren van sterven: sedatie, euthanasie en versterven.

Café Doodgewoon Eindhoven
08 juni 2017 van 14.00 - 15.30 uur
‘mogelijkheden rondom het levenseinde’

Gastspreker:
Kristien Jansen, specialist ouderengeneeskunde, Arts Pallliatieve Geneeskunde, Valkenhof

Locatie:
Inloophuis de Eik, Landgoed Eikenburg, Aalsterweg 285 B, 5644 RE Eindhoven
T. 040-2939142