Nieuws

Tweede bijeenkomst Café Doodgewoon, 16 maart 2017 van 14.00 - 15.30 uur

Op donderdag 16 maart a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant samen met een aantal zorginstellingen in de regio (Sint Annaklooster, Vitalis, Archipel, RSZK en inloophuis de Eik) voor de tweede keer een ‘Café Doodgewoon’ in Eindhoven. Het Café Doodgewoon is een laagdrempelige bijeenkomst voor mensen die te horen hebben gekregen ongeneeslijk ziek te zijn, voor mantelzorgers, vrijwilligers, en professionals om ervaringen te delen en informatie te verstrekken op het gebied van zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg). In Nederland zijn meerdere cafés doodgewoon actief. In de regio Zuidoost Brabant is dit nieuw. Tijdens elke bijeenkomst wordt een specifiek thema behandeld, gericht op palliatieve zorg. Het thema van 16 maart 2017 is ‘zorgen voor een dierbare in de laatste levensfase’.

Café Doodgewoon Eindhoven, 16 maart 2017 van 14.00 - 15.30 uur bij Inloophuis De Eik, Aalsterweg 285b in Eindhoven
‘Zorgen voor een dierbare in de laatste levensfase’

  • Jaarlijks zijn er zo’n 600.000 mantelzorgers die een dierbare in de laatste levensfase ondersteunen. Hierbij worden zij geconfronteerd met het naderend levenseinde van hun dierbare en de daarmee samenhangende zorg(en) en emoties.
  • Wat betekent het om mantelzorger te zijn?
  • Wat maak je mee? En hoe zorg je goed voor jezelf?
  • Een middag waar we met elkaar in gesprek gaan en ervaringen en tips kunnen delen.

Gespreksleider: Ans Verdonschot, Adviseur zorg en welzijn
Doelgroep: mantelzorgers, partners en andere betrokkenen

Op 8 december 2016 vond de eerste bijeenkomst van Café doodgewoon plaats in Eindhoven. Er waren mensen aanwezig, behorende tot de doelgroep, het merendeel met hun partner en een aantal professionals.
Het mooie en zinvolle van het café is met de name de uitwisseling van ervaringen over het thema: Waar haal je de kracht vandaan? Geen enkele persoon dit hetzelfde doet, ieder loopt zijn eigen pad. Er was een enorme open sfeer.
Ook de ruimte om na te praten werd goed benut en was heel waardevol. Kortom de eerste bijeenkomst was geslaagd.