Nieuws

Op 08 december 2016 start Café Doodgewoon ook in Eindhoven voor de regio Zuidoost-Brabant

Café Doodgewoon is een laagdrempelige bijeenkomst voor mensen die te horen hebben gekregen ongeneeslijk ziek te zijn, voor mantelzorgers, vrijwilligers, en professionals om ervaringen te delen en informatie te verstrekken op het gebied van palliatieve zorg.

Betty Morel, als geestelijk verzorger verbonden aan Sint Annaklooster en Archipel Zorggroep en René Gerlings als geestelijk verzorger verbonden aan Vitalis WoonZorg, fungeren als gastspreker bij café Doodgewoon op donderdag 08 december 2016 van 14.00 – 15.30 uur bij Inloophuis De Eik, Aalsterweg 285b in Eindhoven. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.
Iedereen is van harte welkom, of je nu komt voor jezelf, als naaste of als geïnteresseerde.

Verspreid over Nederland zijn er diverse bijeenkomsten opgestart onder de naam 'Café Doodgewoon'. De cafés zijn een laagdrempelige manier om met lotgenoten en (zorg)professionals in contact te komen.
Tijdens deze middagen wordt gesproken over hetgeen je te wachten kan komen te staan als je te horen hebt gekregen ongeneeslijk ziek te zijn. Ook worden er vragen beantwoord die patiënten bezighouden na een slechtnieuws gesprek, zoals: Hoe moet het nu verder? Met wat voor problemen krijg ik te maken? Wat wil, wat kan ik nog doen? Wie kan mij helpen en steunen? Wat is palliatieve zorg? Maar ook, waar kun je kracht vandaan halen om ook in deze tijd je leven betekenis te geven? Kortom een middag om met elkaar in gesprek te gaan en moed te putten uit diverse ervaringen van mensen die er mee te maken hebben.

'Mensen die te horen hebben gekregen ongeneeslijk ziek te zijn, hebben vaak behoefte aan ondersteuning en informatie, niet alleen op medisch gebied, maar ook op psychosociaal vlak. Café Doodgewoon wil in deze behoefte voorzien': aldus Betty Morel, geestelijk verzorger.

In 2017 staan vanuit Café Doodgewoon nog twee thema bijeenkomsten op het programma: Donderdag 16 maart 2017 'Hoe blijf ik als mantelzorger overeind?' en donderdag 8 juni 2017 'Mogelijkheden rondom het levenseinde'.
Café Doodgewoon wordt georganiseerd door het Netwerk palliatieve Zorg Zuidoost-Brabant in samenwerking met diverse zorginstellingen in de regio.