Nieuws

OP 17 en 18 november jl. is Sint Annaklooster geaudit voor de Roze Loper en ISO 9001 voor de zorg (EN15442)

De auditoren van Kiwa hebben vastgesteld dat de Roze Loper voor de gehele organisatie is behaald.
Sint Annaklooster is er voor iedereen, ongeacht diens seksuele geaardheid, religie, huidskleur of etniciteit. Iedereen mag zijn zoals hij of zij is. Eenieder is zich binnen Sint Annaklooster bewust van zijn of haar eigen normen en waarden.

Ook de ISO 9001 audit is positief verlopen. Er zijn twee ontwikkelpunten geconstateerd waarvoor een plan van aanpak ter verbetering wordt opgesteld.
Deze ontwikkelpunten zullen bijdragen aan een nog betere zorg - en dienstverlening aan onze gasten en cliënten.