Nieuws

Focus bezoek Lloyds-audit op 14 juni 2016

Afgelopen tijd vonden vele nieuwe ontwikkelingen plaats binnen Sint Annaklooster, onder andere de implementatie van het nieuw zorginformatiesysteem en elektronisch zorgdossier, het werken met een Ipad en de verbouwing van locatie Eikenburg met de omslag van Broederhuis naar psychogeriatrische zorg. "Sint Annaklooster laat hiermee mooie ontwikkelingen zien, waarbij het warme hart voor de zorg behouden blijft"; aldus de zeer tevreden auditor van Lloyds.
Belangrijk hierin is dat steeds zichtbaarder wordt dat Sint Annaklooster meer en meer de verbinding legt tussen haar afdelingen en diensten onderling, waardoor de cliënt gebruik kan maken van een gevarieerd, passend aanbod. Daarnaast gaf de auditor aan erg onder de indruk te zijn van de warme zorg en mooie locatie Verpleeghuis Eikenburg. De auditor gaf aan dat we met vlag en wimpel zijn geslaagd voor het focus bezoek. Dit bevestigt ons eigen gedachten dat Sint Annaklooster er goed voor staat in deze roerige tijden en haar eigen koers vaart en vasthoudt. In oktober van dit jaar staat de driedaagse audit op het programma waarbij drie locaties van Sint Annaklooster worden bezocht.