Nieuws

'Aandacht geven aan beter slapen, is werken aan betere kwaliteit van leven'

Sint Annaklooster werkt met regionale zorgorganisaties samen aan betere nachtzorg.
Meer dan de helft van de ouderen en mensen met een verstandelijke beperking slaapt slecht. Dat heeft grote effecten op het welbevinden. In de zorg is een gezonde slaap echter nog een onderbelicht thema. Zes organisaties in de Peelregio organiseerden daarom een bijeenkomst voor hun medewerkers over het thema 'Slapen'. Conclusie: we kunnen er iets aan doen!
Nachtzorg in het daglicht. Dat was de naam van de bijeenkomst die op 17 september gehouden werd in de Pandoer in Asten-Heusden. Het werd een interessante zoektocht naar de oorzaken van het slechte slapen, mogelijke oplossingen gedurende de dag en tijdens de nacht.
Slaapexpert Tejo Hylkema gaf in zijn inleiding nog eens het belang van een goede nachtrust aan. "In de zorg liggen mensen vaak vroeg en dus ook lang in bed. We denken wellicht dat ze goed slapen, maar dat is helaas vaak een misvatting. Ouderen en mensen met een verstandelijke beperking hebben moeite om tot diepe slaap te komen en ze worden relatief gemakkelijk wakker. Zorgen voor goede verduistering en voor weinig geluid, is daarom van groot belang.'' Verder gaf hij aan dat slaapproblemen vaak ontstaan door de situatie overdag. Veel daglicht, voldoende beweging en goede voeding dragen kunnen bijdragen aan beter slapen. ''Slaapproblemen ontregelen lichaam en geest. Het verminderen van slaapproblemen kan grote effecten hebben op de kwaliteit van leven."
Na de inleiding werden zeven workshops gehouden. Deze werden verzorgd door medewerkers van de deelnemende organisaties. Er werd ingegaan op het tegengaan van nachtelijke onrust bij dementie, de mogelijkheden van complementaire zorg, het belang van beweging en voeding en op de mogelijkheden om de nachtrust te bevorderen door technische middelen in te zetten. Het was een geanimeerde avond met stof tot nadenken. Aan de medewerkers is gevraagd om het gesprek over 'slapen' in hun teams voort te zetten.
De bijeenkomst 'Nachtzorg in het daglicht' is een gezamenlijk initiatief van Savant Zorg, de Zorgboog, ORO, Sint Annaklooster, SWZ en GGZ Oost Brabant.