Nieuws

Medewerkersinspiratieonderzoek (MIO)

In november/december 2014 is binnen Sint Annaklooster een medewerkerinspiratieonderzoek uitgevoerd.
Binnen Sint Annaklooster is zowel de 'tevredenheid met het werk' (4,2) als de 'tevredenheid met de organisatie' goed (4,1). Schaal 1-5.

Lees meer

NL Doet bij Sint Annaklooster

Op 20 en 21 maart 2015 stimuleert het Oranje Fonds vrijwilligerswerk met NLdoet. NLdoet is voor een organsiatie als Sint Annaklooster een uitstekende manier om uitvoering te geven aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Net als vorig jaar doet Sint Annaklooster ook daarom dit jaar weer mee aan NL Doet.

Lees meer

Keurmerk palliatieve zorg voor High Care Hospices behaald

Op 12 februari 2015 heeft Perspekt bij Hospice De Regenboog en Logeerhuis en Hospice In Via een audit uitgevoerd voor het keurmerk palliatieve zorg voor High Care Hospices.
De auditoren ervaren Sint Annaklooster als een dynamische, krachtige organisatie met een enorme ambitie.

Lees meer

Keurmerk Roze Loper behaald

Sint Annaklooster heeft de Roze Loper behaald. Het keurmerk de Roze Loper geeft aan of een zorginstelling tolerant is met betrekking tot diversiteit van zowel cliënten als van personeel.

Lees meer

ISO Zorg en Welzijn

Wij zijn trots op onze medewerkers van Valkenhaeghe en Terhaghe omdat zij de externe auditoren van Lloyds op 25 november hebben laten zien dat Sint Annaklooster gericht is op continu verbeteren van de zorg en goede zorg aan de gasten biedt door enthousiaste en betrokken medewerkers en vrijwilligers.

Lees meer

Ervaringen in de samenwerking

Tussen 1 mei en 1 juli 2014 heeft Sint Annaklooster 148 ketenpartners benaderd om hen te vragen naar hun ervaringen met de samenwerking. De ketenpartners werd verzocht een vragenlijst in te vullen over de samenwerking met de stichting mede vanuit het perspectief van de kernwaarden 'Persoonlijke betrokkenheid',

Lees meer

Behoud Keurmerk Blik op werk

Rentree is opnieuw getoetst voor het keurmerk Blik op Werk voor haar onderdeel arbeidsre-integratie en re-socialisatie. Deze audit is succesvol verlopen. Stichting Sint Annaklooster wordt positief geadviseerd voor behoud van het keurmerk.

Lees meer

Sponsoractie Body Business voor 'De Wensboom' van Sint Annaklooster

Om voor cliënten van Sint Annaklooster persoonlijke wensen in vervulling te kunnen laten gaan hebben vrijwilligers van Sint Annaklooster 'De Wensboom' opgericht. Op vrijdag 11 april 2014 gaan bij Body Business te Helmond 100 sporters een marathon van 3 uur sporten om op deze wijze budget te creëren voor De Wensboom.

Lees meer