Nieuws

24 t/m 26 november Sint Annaklooster op de Liever thuis beurs in Eindhoven

24 t/m 26 november 2016 vindt de liever thuis beurs plaats in het beursgebouw in Eindhoven. Sint Annaklooster zal op deze beurs vertegenwoordigd zijn door medewerkers van het cliëntenservicebureau. U bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan deze beurs.

Op deze liever thuis beurs staan bij stand nummer 172 medewerkers van Sint Annaklooster om u kennis te laten maken met de mogelijkheden van zorg en dienstverlening binnen Sint Annaklooster om comfortabel, veilig en met plezier thuis te blijven wonen. Of u nu komt kijken voor uzelf, voor uw ouders, vrienden of juist vanuit een professioneel oogpunt de beurs bezoekt. U bent van harte welkom. Medewerkers van Sint Annaklooster staan voor u klaar met een uitgebreid advies afgestemd op uw situatie.

Lees meer

Een tovertafel voor Verpleeghuis Eikenburg

Hartelijk dank aan Fonds NutsOhra voor de tovertafel op Verpleeghuis Eikenburg
Op 04 november 2016, was het zover 'de tovertafel', waarvan de aanschaf is mogelijk gemaakt door het fonds NutsOhra, werd bij Verpleeghuis Eikenburg geïnstalleerd. Niet alleen de bewoners van Verpleeghuis Eikenburg, maar ook het personeel en familieleden zullen er veel plezier aan beleven. Wat leuk te zien, om met z'n allen een visje te vangen en bladeren van tafel te vegen.

Lees meer

Open dag bij Hospices van Sint Annaklooster op 08 oktober 2016

"Palliatieve zorg bij u in de buurt"
De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg valt ieder jaar op de tweede zaterdag in oktober. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan zorg aan mensen die niet meer kunnen genezen en welke mogelijkheden er dan zijn om zo goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden. Deze dag van de Palliatieve Zorg is een mooie gelegenheid om de hospices van Sint Annaklooster open te stellen voor geïnteresseerden. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 08 oktober 2016 tussen 14.00 en 16.00 uur op de locaties Hospice de Regenboog en Logeerhuis en Hospice In Via, beiden gevestigd op landgoed Eikenburg, Aalsterweg 285 te Eindhoven. En bij Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe in Helmond, 1e Haagstraat 89.
Thema van deze open dag is "Palliatieve zorg bij u in de buurt".
Graag tot zaterdag 08 oktober a.s.

Sint Annaklooster behaalt trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Vanaf heden is Sint Annaklooster een PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Sint Annaklooster niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen.
PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Er wordt gemeten hoe organisaties bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt.
Bestuurder Anita Schavemaker is bijzonder trots dat Sint Annklooster direct trede 2 heeft behaald.

Focus bezoek Lloyds-audit op 14 juni 2016

Afgelopen tijd vonden vele nieuwe ontwikkelingen plaats binnen Sint Annaklooster, onder andere de implementatie van het nieuw zorginformatiesysteem en elektronisch zorgdossier, het werken met een Ipad en de verbouwing van locatie Eikenburg met de omslag van Broederhuis naar psychogeriatrische zorg. "Sint Annaklooster laat hiermee mooie ontwikkelingen zien, waarbij het warme hart voor de zorg behouden blijft"; aldus de zeer tevreden auditor van Lloyds.
Belangrijk hierin is dat steeds zichtbaarder wordt dat Sint Annaklooster meer en meer de verbinding legt tussen haar afdelingen en diensten onderling, waardoor de cliënt gebruik kan maken van een gevarieerd, passend aanbod. Daarnaast gaf de auditor aan erg onder de indruk te zijn van de warme zorg en mooie locatie Verpleeghuis Eikenburg. De auditor gaf aan dat we met vlag en wimpel zijn geslaagd voor het focus bezoek. Dit bevestigt ons eigen gedachten dat Sint Annaklooster er goed voor staat in deze roerige tijden en haar eigen koers vaart en vasthoudt. In oktober van dit jaar staat de driedaagse audit op het programma waarbij drie locaties van Sint Annaklooster worden bezocht.

Vijf jarig bestaan Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe

Afgelopen zaterdag 30 januari 2016 vierde Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe haar eerste lustrum. Deze feestelijke dag kreeg extra inhoud door het symposium "Angst in de palliatieve fase". Het symposium werd druk bezocht vanuit het netwerk.
Spreker Daniëlle Zweers, promovendus onderzoek 'angst in de palliatieve fase' vertelde over de aanleiding, het doel en de stand van zaken van het onderzoek. Palliatief arts dr. Annet Breekveldt vertelde over de medische aspecten en behandelingmogelijkheiden van angst in de palliatieve fase. Na de pauze nam Professor Manu Keirse, klinische spycholoog en expert in verlies- en rouwverwerking en palliatieve zorg de aanwezigen mee in de sociaalpsychologische en begeleidingsaspecten van angst in de palliatieve fase.
Ook werd er speciaal voor dit vijfjarig bestaan een film gemaakt over Valkenhaeghe, welke hier is terug te zien.

Lees meer

ISO audit wederom glansrijk behaald

Op 10 en 11 december 2015 heeft de externe ISO audit plaatsgevonden binnen de thuiszorg Helmond, logeerhuis en hospice InVia en Rentree. De audit is zeer goed verlopen. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd in ons zorg - en dienstverleningsproces. We weten dat we het goed doen. Dit is na de twee intensieve dagen van interviews en bezoeken bevestigd door de externe auditors van Lloyds. Het meest belangrijke wat er door de auditors gezegd werd is dat we medewerkers en vrijwilligers hebben die passievol betrokken zijn bij hun doelgroep. Daar zijn we samen het meest blij mee.

Keurmerk Roze Loper

Het keurmerk Roze Loper geeft aan of een zorginstelling tolerant is met betrekking tot diversiteit. Op 3 december 2015 heeft voor de tweede keer de audit hiervan plaatsgevonden gericht op de afdeling huishoudelijke zorg. De auditor heeft deze dag wederom een goed beeld gekregen van de diversiteit onder de cliënten van Sint Annaklooster en de manier waarop medewerkers en vrijwilligers hartverwarmende zorg bieden, waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Lees hier het bericht over de eerste audit bij Sint Annaklooster.

Cliënten zijn zeer tevreden met de zorg- en dienstverlening van Sint Annaklooster

Op dinsdag 29 september 2015 zijn de resultaten van de in 2015 gehouden cliënttevredenheidsmetingen gepresenteerd aan een delegatie van Sint Annaklooster, bestaande uit leden van de cliëntenraad en ondernemingsraad, de bestuurder, managers, aandachtsvelders kwaliteit en teamhoofden.
Eén van de voor Sint Annaklooster belangrijkste uitkomsten uit deze meting is dat bijna alle cliënten ervaren dat zij zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun achtergrond, cultuur, geaardheid, afkomst, leeftijd en geslacht. Dit betreft een vraag die namens de clientenraad is ingebracht in het onderzoek.

Lees meer

'Aandacht geven aan beter slapen, is werken aan betere kwaliteit van leven'

Sint Annaklooster werkt met regionale zorgorganisaties samen aan betere nachtzorg.
Meer dan de helft van de ouderen en mensen met een verstandelijke beperking slaapt slecht. Dat heeft grote effecten op het welbevinden. In de zorg is een gezonde slaap echter nog een onderbelicht thema. Zes organisaties in de Peelregio organiseerden daarom een bijeenkomst voor hun medewerkers over het thema 'Slapen'. Conclusie: we kunnen er iets aan doen!
Nachtzorg in het daglicht. Dat was de naam van de bijeenkomst die op 17 september gehouden werd in de Pandoer in Asten-Heusden. Het werd een interessante zoektocht naar de oorzaken van het slechte slapen, mogelijke oplossingen gedurende de dag en tijdens de nacht.

Lees meer