Nieuws

Vijf jarig bestaan Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe

Afgelopen zaterdag 30 januari 2016 vierde Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe haar eerste lustrum. Deze feestelijke dag kreeg extra inhoud door het symposium "Angst in de palliatieve fase". Het symposium werd druk bezocht vanuit het netwerk.
Spreker Daniëlle Zweers, promovendus onderzoek 'angst in de palliatieve fase' vertelde over de aanleiding, het doel en de stand van zaken van het onderzoek. Palliatief arts dr. Annet Breekveldt vertelde over de medische aspecten en behandelingmogelijkheiden van angst in de palliatieve fase. Na de pauze nam Professor Manu Keirse, klinische spycholoog en expert in verlies- en rouwverwerking en palliatieve zorg de aanwezigen mee in de sociaalpsychologische en begeleidingsaspecten van angst in de palliatieve fase.
Ook werd er speciaal voor dit vijfjarig bestaan een film gemaakt over Valkenhaeghe, welke hier is terug te zien.

Lees meer

ISO audit wederom glansrijk behaald

Op 10 en 11 december 2015 heeft de externe ISO audit plaatsgevonden binnen de thuiszorg Helmond, logeerhuis en hospice InVia en Rentree. De audit is zeer goed verlopen. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd in ons zorg - en dienstverleningsproces. We weten dat we het goed doen. Dit is na de twee intensieve dagen van interviews en bezoeken bevestigd door de externe auditors van Lloyds. Het meest belangrijke wat er door de auditors gezegd werd is dat we medewerkers en vrijwilligers hebben die passievol betrokken zijn bij hun doelgroep. Daar zijn we samen het meest blij mee.

Keurmerk Roze Loper

Het keurmerk Roze Loper geeft aan of een zorginstelling tolerant is met betrekking tot diversiteit. Op 3 december 2015 heeft voor de tweede keer de audit hiervan plaatsgevonden gericht op de afdeling huishoudelijke zorg. De auditor heeft deze dag wederom een goed beeld gekregen van de diversiteit onder de cliënten van Sint Annaklooster en de manier waarop medewerkers en vrijwilligers hartverwarmende zorg bieden, waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Lees hier het bericht over de eerste audit bij Sint Annaklooster.

Cliënten zijn zeer tevreden met de zorg- en dienstverlening van Sint Annaklooster

Op dinsdag 29 september 2015 zijn de resultaten van de in 2015 gehouden cliënttevredenheidsmetingen gepresenteerd aan een delegatie van Sint Annaklooster, bestaande uit leden van de cliëntenraad en ondernemingsraad, de bestuurder, managers, aandachtsvelders kwaliteit en teamhoofden.
Eén van de voor Sint Annaklooster belangrijkste uitkomsten uit deze meting is dat bijna alle cliënten ervaren dat zij zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun achtergrond, cultuur, geaardheid, afkomst, leeftijd en geslacht. Dit betreft een vraag die namens de clientenraad is ingebracht in het onderzoek.

Lees meer

'Aandacht geven aan beter slapen, is werken aan betere kwaliteit van leven'

Sint Annaklooster werkt met regionale zorgorganisaties samen aan betere nachtzorg.
Meer dan de helft van de ouderen en mensen met een verstandelijke beperking slaapt slecht. Dat heeft grote effecten op het welbevinden. In de zorg is een gezonde slaap echter nog een onderbelicht thema. Zes organisaties in de Peelregio organiseerden daarom een bijeenkomst voor hun medewerkers over het thema 'Slapen'. Conclusie: we kunnen er iets aan doen!
Nachtzorg in het daglicht. Dat was de naam van de bijeenkomst die op 17 september gehouden werd in de Pandoer in Asten-Heusden. Het werd een interessante zoektocht naar de oorzaken van het slechte slapen, mogelijke oplossingen gedurende de dag en tijdens de nacht.

Lees meer

Team Eindhoven Nederlands kampioen straatvoetbal

Het eerste team van dak- en thuislozen Eindhoven is vrijdag 11 september jl. Nederlands kampioen straatvoetbal geworden.
De voetballers afkomstig van het Leger des Heils, stichting Neos en Sint Annaklooster in Eindhoven wonnen tijdens de finale van de Dutch Street Cup competitie op het Museumplein in Amsterdam na een 4-4 gelijkspel met penalty's van Amsterdam.

Lees meer

Medewerkersinspiratieonderzoek (MIO)

In november/december 2014 is binnen Sint Annaklooster een medewerkerinspiratieonderzoek uitgevoerd.
Binnen Sint Annaklooster is zowel de 'tevredenheid met het werk' (4,2) als de 'tevredenheid met de organisatie' goed (4,1). Schaal 1-5.

Lees meer

NL Doet bij Sint Annaklooster

Op 20 en 21 maart 2015 stimuleert het Oranje Fonds vrijwilligerswerk met NLdoet. NLdoet is voor een organsiatie als Sint Annaklooster een uitstekende manier om uitvoering te geven aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Net als vorig jaar doet Sint Annaklooster ook daarom dit jaar weer mee aan NL Doet.

Lees meer

Keurmerk palliatieve zorg voor High Care Hospices behaald

Op 12 februari 2015 heeft Perspekt bij Hospice De Regenboog en Logeerhuis en Hospice In Via een audit uitgevoerd voor het keurmerk palliatieve zorg voor High Care Hospices.
De auditoren ervaren Sint Annaklooster als een dynamische, krachtige organisatie met een enorme ambitie.

Lees meer