Nieuws

Keurmerk Roze Loper

Het keurmerk Roze Loper geeft aan of een zorginstelling tolerant is met betrekking tot diversiteit. Op 3 december 2015 heeft voor de tweede keer de audit hiervan plaatsgevonden gericht op de afdeling huishoudelijke zorg. De auditor heeft deze dag wederom een goed beeld gekregen van de diversiteit onder de cliënten van Sint Annaklooster en de manier waarop medewerkers en vrijwilligers hartverwarmende zorg bieden, waarbij iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Lees hier het bericht over de eerste audit bij Sint Annaklooster.

Cliënten zijn zeer tevreden met de zorg- en dienstverlening van Sint Annaklooster

Op dinsdag 29 september 2015 zijn de resultaten van de in 2015 gehouden cliënttevredenheidsmetingen gepresenteerd aan een delegatie van Sint Annaklooster, bestaande uit leden van de cliëntenraad en ondernemingsraad, de bestuurder, managers, aandachtsvelders kwaliteit en teamhoofden.
Eén van de voor Sint Annaklooster belangrijkste uitkomsten uit deze meting is dat bijna alle cliënten ervaren dat zij zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun achtergrond, cultuur, geaardheid, afkomst, leeftijd en geslacht. Dit betreft een vraag die namens de clientenraad is ingebracht in het onderzoek.

Lees meer

'Aandacht geven aan beter slapen, is werken aan betere kwaliteit van leven'

Sint Annaklooster werkt met regionale zorgorganisaties samen aan betere nachtzorg.
Meer dan de helft van de ouderen en mensen met een verstandelijke beperking slaapt slecht. Dat heeft grote effecten op het welbevinden. In de zorg is een gezonde slaap echter nog een onderbelicht thema. Zes organisaties in de Peelregio organiseerden daarom een bijeenkomst voor hun medewerkers over het thema 'Slapen'. Conclusie: we kunnen er iets aan doen!
Nachtzorg in het daglicht. Dat was de naam van de bijeenkomst die op 17 september gehouden werd in de Pandoer in Asten-Heusden. Het werd een interessante zoektocht naar de oorzaken van het slechte slapen, mogelijke oplossingen gedurende de dag en tijdens de nacht.

Lees meer

Team Eindhoven Nederlands kampioen straatvoetbal

Het eerste team van dak- en thuislozen Eindhoven is vrijdag 11 september jl. Nederlands kampioen straatvoetbal geworden.
De voetballers afkomstig van het Leger des Heils, stichting Neos en Sint Annaklooster in Eindhoven wonnen tijdens de finale van de Dutch Street Cup competitie op het Museumplein in Amsterdam na een 4-4 gelijkspel met penalty's van Amsterdam.

Lees meer

Medewerkersinspiratieonderzoek (MIO)

In november/december 2014 is binnen Sint Annaklooster een medewerkerinspiratieonderzoek uitgevoerd.
Binnen Sint Annaklooster is zowel de 'tevredenheid met het werk' (4,2) als de 'tevredenheid met de organisatie' goed (4,1). Schaal 1-5.

Lees meer

NL Doet bij Sint Annaklooster

Op 20 en 21 maart 2015 stimuleert het Oranje Fonds vrijwilligerswerk met NLdoet. NLdoet is voor een organsiatie als Sint Annaklooster een uitstekende manier om uitvoering te geven aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Net als vorig jaar doet Sint Annaklooster ook daarom dit jaar weer mee aan NL Doet.

Lees meer

Keurmerk palliatieve zorg voor High Care Hospices behaald

Op 12 februari 2015 heeft Perspekt bij Hospice De Regenboog en Logeerhuis en Hospice In Via een audit uitgevoerd voor het keurmerk palliatieve zorg voor High Care Hospices.
De auditoren ervaren Sint Annaklooster als een dynamische, krachtige organisatie met een enorme ambitie.

Lees meer

Keurmerk Roze Loper behaald

Sint Annaklooster heeft de Roze Loper behaald. Het keurmerk de Roze Loper geeft aan of een zorginstelling tolerant is met betrekking tot diversiteit van zowel cliënten als van personeel.

Lees meer

ISO Zorg en Welzijn

Wij zijn trots op onze medewerkers van Valkenhaeghe en Terhaghe omdat zij de externe auditoren van Lloyds op 25 november hebben laten zien dat Sint Annaklooster gericht is op continu verbeteren van de zorg en goede zorg aan de gasten biedt door enthousiaste en betrokken medewerkers en vrijwilligers.

Lees meer