Nieuws

Tweede bijeenkomst Café Doodgewoon, 16 maart 2017 van 14.00 - 15.30 uur

Op donderdag 16 maart a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant samen met een aantal zorginstellingen in de regio (Sint Annaklooster, Vitalis, Archipel, RSZK en inloophuis de Eik) voor de tweede keer een ‘Café Doodgewoon’ in Eindhoven. Het Café Doodgewoon is een laagdrempelige bijeenkomst voor mensen die te horen hebben gekregen ongeneeslijk ziek te zijn, voor mantelzorgers, vrijwilligers, en professionals om ervaringen te delen en informatie te verstrekken op het gebied van zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg). In Nederland zijn meerdere cafés doodgewoon actief. In de regio Zuidoost Brabant is dit nieuw. Tijdens elke bijeenkomst wordt een specifiek thema behandeld, gericht op palliatieve zorg. Het thema van 16 maart 2017 is ‘zorgen voor een dierbare in de laatste levensfase’.

Café Doodgewoon Eindhoven, 16 maart 2017 van 14.00 - 15.30 uur bij Inloophuis De Eik, Aalsterweg 285b in Eindhoven
‘Zorgen voor een dierbare in de laatste levensfase’

Lees meer

Op 08 december 2016 start Café Doodgewoon ook in Eindhoven voor de regio Zuidoost-Brabant

Café Doodgewoon is een laagdrempelige bijeenkomst voor mensen die te horen hebben gekregen ongeneeslijk ziek te zijn, voor mantelzorgers, vrijwilligers, en professionals om ervaringen te delen en informatie te verstrekken op het gebied van palliatieve zorg.

Betty Morel, als geestelijk verzorger verbonden aan Sint Annaklooster en Archipel Zorggroep en René Gerlings als geestelijk verzorger verbonden aan Vitalis WoonZorg, fungeren als gastspreker bij café Doodgewoon op donderdag 08 december 2016 van 14.00 – 15.30 uur bij Inloophuis De Eik, Aalsterweg 285b in Eindhoven. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.
Iedereen is van harte welkom, of je nu komt voor jezelf, als naaste of als geïnteresseerde.

Lees meer

OP 17 en 18 november jl. is Sint Annaklooster geaudit voor de Roze Loper en ISO 9001 voor de zorg (EN15442)

De auditoren van Kiwa hebben vastgesteld dat de Roze Loper voor de gehele organisatie is behaald.
Sint Annaklooster is er voor iedereen, ongeacht diens seksuele geaardheid, religie, huidskleur of etniciteit. Iedereen mag zijn zoals hij of zij is. Eenieder is zich binnen Sint Annaklooster bewust van zijn of haar eigen normen en waarden.

Ook de ISO 9001 audit is positief verlopen. Er zijn twee ontwikkelpunten geconstateerd waarvoor een plan van aanpak ter verbetering wordt opgesteld.
Deze ontwikkelpunten zullen bijdragen aan een nog betere zorg - en dienstverlening aan onze gasten en cliënten.

Succesvolle inspiratiedag "Samen op weg naar vrijheid"

Samen met Vilans organiseerde Sint Annaklooster op 10 november jl. een inspirerende dag 'Samen op weg naar Vrijheid'. Het betrof een interessante dag, zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers. Op het einde van de dag was iedereen op 3 manieren met het onderwerp vrijheid aan de slag geweest; middels een escaperoom, gesprek met cliënten en een pubquiz.
Winnaar van de pubquiz was het team van Logeerhuis en Hospice In Via. Zij ontvingen een schilderij met de tekst: 'als je los laat heb je twee handen vrij', uitgereikt door de Anita Schavemaker, bestuurder Sint Annaklooster.

Lees meer

24 t/m 26 november Sint Annaklooster op de Liever thuis beurs in Eindhoven

24 t/m 26 november 2016 vindt de liever thuis beurs plaats in het beursgebouw in Eindhoven. Sint Annaklooster zal op deze beurs vertegenwoordigd zijn door medewerkers van het cliëntenservicebureau. U bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan deze beurs.

Op deze liever thuis beurs staan bij stand nummer 172 medewerkers van Sint Annaklooster om u kennis te laten maken met de mogelijkheden van zorg en dienstverlening binnen Sint Annaklooster om comfortabel, veilig en met plezier thuis te blijven wonen. Of u nu komt kijken voor uzelf, voor uw ouders, vrienden of juist vanuit een professioneel oogpunt de beurs bezoekt. U bent van harte welkom. Medewerkers van Sint Annaklooster staan voor u klaar met een uitgebreid advies afgestemd op uw situatie.

Lees meer

Een tovertafel voor Verpleeghuis Eikenburg

Hartelijk dank aan Fonds NutsOhra voor de tovertafel op Verpleeghuis Eikenburg
Op 04 november 2016, was het zover 'de tovertafel', waarvan de aanschaf is mogelijk gemaakt door het fonds NutsOhra, werd bij Verpleeghuis Eikenburg geïnstalleerd. Niet alleen de bewoners van Verpleeghuis Eikenburg, maar ook het personeel en familieleden zullen er veel plezier aan beleven. Wat leuk te zien, om met z'n allen een visje te vangen en bladeren van tafel te vegen.

Lees meer

Open dag bij Hospices van Sint Annaklooster op 08 oktober 2016

"Palliatieve zorg bij u in de buurt"
De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg valt ieder jaar op de tweede zaterdag in oktober. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan zorg aan mensen die niet meer kunnen genezen en welke mogelijkheden er dan zijn om zo goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden. Deze dag van de Palliatieve Zorg is een mooie gelegenheid om de hospices van Sint Annaklooster open te stellen voor geïnteresseerden. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 08 oktober 2016 tussen 14.00 en 16.00 uur op de locaties Hospice de Regenboog en Logeerhuis en Hospice In Via, beiden gevestigd op landgoed Eikenburg, Aalsterweg 285 te Eindhoven. En bij Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe in Helmond, 1e Haagstraat 89.
Thema van deze open dag is "Palliatieve zorg bij u in de buurt".
Graag tot zaterdag 08 oktober a.s.

Sint Annaklooster behaalt trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Vanaf heden is Sint Annaklooster een PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Sint Annaklooster niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO is een (h)erkenning voor organisaties die socialer dan gemiddeld ondernemen.
PSO heeft vier niveaus: een aspirant-status en drie treden. Er wordt gemeten hoe organisaties bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het duurzaam bieden van passende werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ook de prestatie van leveranciers en samenwerkingspartners wordt inzichtelijk gemaakt.
Bestuurder Anita Schavemaker is bijzonder trots dat Sint Annklooster direct trede 2 heeft behaald.

Focus bezoek Lloyds-audit op 14 juni 2016

Afgelopen tijd vonden vele nieuwe ontwikkelingen plaats binnen Sint Annaklooster, onder andere de implementatie van het nieuw zorginformatiesysteem en elektronisch zorgdossier, het werken met een Ipad en de verbouwing van locatie Eikenburg met de omslag van Broederhuis naar psychogeriatrische zorg. "Sint Annaklooster laat hiermee mooie ontwikkelingen zien, waarbij het warme hart voor de zorg behouden blijft"; aldus de zeer tevreden auditor van Lloyds.
Belangrijk hierin is dat steeds zichtbaarder wordt dat Sint Annaklooster meer en meer de verbinding legt tussen haar afdelingen en diensten onderling, waardoor de cliënt gebruik kan maken van een gevarieerd, passend aanbod. Daarnaast gaf de auditor aan erg onder de indruk te zijn van de warme zorg en mooie locatie Verpleeghuis Eikenburg. De auditor gaf aan dat we met vlag en wimpel zijn geslaagd voor het focus bezoek. Dit bevestigt ons eigen gedachten dat Sint Annaklooster er goed voor staat in deze roerige tijden en haar eigen koers vaart en vasthoudt. In oktober van dit jaar staat de driedaagse audit op het programma waarbij drie locaties van Sint Annaklooster worden bezocht.