Nieuws

Intensivering wijkgericht werken in Eindhoven

Op 16 november 2017 ondertekenden verschillende partijen uit Eindhoven, waaronder Sint Annaklooster namens de Eindhovense zorgaanbieders van het VVT Platform, een convenant waarin wordt uitgesproken dat zij samen de verantwoordelijkheid nemen voor – de uitvoering van – eerstelijnsondersteuning en zorg voor de inwoners van Eindhoven. Hiermee wordt het wijkgericht samenwerken geïntensiveerd, dat als doel heeft voor meer mensen en huishoudens een stabiele situatie te creëren en terugval en crisis vaker te voorkomen.

Lees meer

UnitedConsumers zet zich in voor het Sint Annaklooster

Elk jaar doet Zorgcollectief UnitedConsumers iets terug voor de maatschappij. Zo houden ze elk jaar een actie voor de Hartstichting en zetten ze zich in voor betere zorg. Dit jaar worden zorgbehoevenden en ouderen in verpleeghuizen in het zonnetje gezet, zo ook voor ons, het Sint Annaklooster.

De zorg in Nederland is eenmaal belangrijk. Bezuinigingen, vergrijzing en personeelstekort zorgen ervoor dat zorgbehoevenden het steeds zwaarder krijgen. Verzorgingstehuizen en hun personeel zetten zich met man en macht in. Met de actie ‘Een Steuntje In De Rug’ ondersteunt UnitedConsumers projecten en instanties met het verwezenlijken van leuke dagen voor mensen in een verzorging of verplegingstehuizen.

Lees meer

Bijeenkomst Café Doodgewoon, vrijdag 08 december 2017

Op vrijdag 08 december a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant samen met een aantal zorginstellingen in de regio (Sint Annaklooster, Vitalis, Archipel, RSZK en inloophuis de Eik) voor de vierde keer een ‘Café Doodgewoon’ in Eindhoven.
Thema van deze middag is ‘palliatieve zorg thuis’
Tijdens deze middag ontvangt u informatie over de zorg thuis: wat kunt u verwachten van uw huisarts en de thuiszorgverpleegkundige in de laatste fase van het leven?
In gesprek met thuiszorgverpleegkundige Elly Craens en huisarts Bram ter Keurst, ontvangt u informatie over de (ondersteunings-)mogelijkheden om bij een ongeneeslijke ziekte zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Locatie:
Inloophuis de Eik, Landgoed Eikenburg, Aalsterweg 285 B, 5644 RE Eindhoven
Tel. 040-2939142

Lees meer

Positieve uitkomst van de externe audit

Afgelopen 24 en 25 oktober 2017 heeft een externe audit door KIWA plaatsgevonden voor ISO NEN 15224 en de Roze Loper. De auditoren gaven aan dat ze onder de indruk zijn van de grote betrokkenheid, inzet en de hartverwarmende zorg die door medewerkers en vrijwilligers van Sint Annaklooster geboden wordt, binnen de bestaande kaders. Er is een goede balans merkbaar tussen hart voor de zorg en de zakelijke kant van de zorg. Met eenieders inzet en ondersteuning blijft de cliënt in zijn/haar kracht. Uitgangspunt hierbij is de vraag van de cliënt. We hebben respect voor de eigen identiteit van de cliënt en zijn/haar levensinvulling.

Lees meer

Tweede bijeenkomst Café Doodgewoon, 16 maart 2017 van 14.00 - 15.30 uur

Op donderdag 16 maart a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant samen met een aantal zorginstellingen in de regio (Sint Annaklooster, Vitalis, Archipel, RSZK en inloophuis de Eik) voor de tweede keer een ‘Café Doodgewoon’ in Eindhoven. Het Café Doodgewoon is een laagdrempelige bijeenkomst voor mensen die te horen hebben gekregen ongeneeslijk ziek te zijn, voor mantelzorgers, vrijwilligers, en professionals om ervaringen te delen en informatie te verstrekken op het gebied van zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg). In Nederland zijn meerdere cafés doodgewoon actief. In de regio Zuidoost Brabant is dit nieuw. Tijdens elke bijeenkomst wordt een specifiek thema behandeld, gericht op palliatieve zorg. Het thema van 16 maart 2017 is ‘zorgen voor een dierbare in de laatste levensfase’.

Café Doodgewoon Eindhoven, 16 maart 2017 van 14.00 - 15.30 uur bij Inloophuis De Eik, Aalsterweg 285b in Eindhoven
‘Zorgen voor een dierbare in de laatste levensfase’

Lees meer

Op 08 december 2016 start Café Doodgewoon ook in Eindhoven voor de regio Zuidoost-Brabant

Café Doodgewoon is een laagdrempelige bijeenkomst voor mensen die te horen hebben gekregen ongeneeslijk ziek te zijn, voor mantelzorgers, vrijwilligers, en professionals om ervaringen te delen en informatie te verstrekken op het gebied van palliatieve zorg.

Betty Morel, als geestelijk verzorger verbonden aan Sint Annaklooster en Archipel Zorggroep en René Gerlings als geestelijk verzorger verbonden aan Vitalis WoonZorg, fungeren als gastspreker bij café Doodgewoon op donderdag 08 december 2016 van 14.00 – 15.30 uur bij Inloophuis De Eik, Aalsterweg 285b in Eindhoven. De toegang is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.
Iedereen is van harte welkom, of je nu komt voor jezelf, als naaste of als geïnteresseerde.

Lees meer

OP 17 en 18 november jl. is Sint Annaklooster geaudit voor de Roze Loper en ISO 9001 voor de zorg (EN15442)

De auditoren van Kiwa hebben vastgesteld dat de Roze Loper voor de gehele organisatie is behaald.
Sint Annaklooster is er voor iedereen, ongeacht diens seksuele geaardheid, religie, huidskleur of etniciteit. Iedereen mag zijn zoals hij of zij is. Eenieder is zich binnen Sint Annaklooster bewust van zijn of haar eigen normen en waarden.

Ook de ISO 9001 audit is positief verlopen. Er zijn twee ontwikkelpunten geconstateerd waarvoor een plan van aanpak ter verbetering wordt opgesteld.
Deze ontwikkelpunten zullen bijdragen aan een nog betere zorg - en dienstverlening aan onze gasten en cliënten.

Succesvolle inspiratiedag "Samen op weg naar vrijheid"

Samen met Vilans organiseerde Sint Annaklooster op 10 november jl. een inspirerende dag 'Samen op weg naar Vrijheid'. Het betrof een interessante dag, zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers. Op het einde van de dag was iedereen op 3 manieren met het onderwerp vrijheid aan de slag geweest; middels een escaperoom, gesprek met cliënten en een pubquiz.
Winnaar van de pubquiz was het team van Logeerhuis en Hospice In Via. Zij ontvingen een schilderij met de tekst: 'als je los laat heb je twee handen vrij', uitgereikt door de Anita Schavemaker, bestuurder Sint Annaklooster.

Lees meer