Nieuws

Huldiging vrijwilliger Erica en vrijwilliger Aafke bij de Regenboog

Op 24 mei 2018 werden de vrijwilligers Erica en Aafke van de Regenboog gehuldigd door wethouder Renate Richters van de Gemeente Eindhoven. Beiden zijn meer dan 12½ jaar werkzaam als vrijwilliger bij Sint Annaklooster!
Deze onderscheidingen worden toegekend als blijk van waardering voor het met grote inzet en enthousiasme verrichten van vrijwilligerswerk voor de Eindhovense gemeenschap.

Na een mooie toespraak van het teamhoofd werden de dames door Renate Richters in het zonnetje gezet en kregen ze de vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven uitgereikt.
Sint Annaklooster bedankt Erica en Aafke voor hun inzet en betrokkenheid bij Sint Annaklooster!

Jubileum 1 300x169  jubileum 300x169jubileum 2 300x169

Café doodgewoon 'verder behandelen of niet'

Op vrijdag 18 mei 2018 van 14.00 - 15.30 uur organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant samen met een aantal zorginstellingen in de regio het café doodgewoon. Het thema van deze middag is ‘verder behandelen of niet’. De middag wordt geleid door dhr. Ben van den Borne (longarts Oncoloog) en dhr. Geert-Jan Creemers (internist Oncoloog), beiden werkzaam in het Catharinaziekenhuis Eindhoven.

Lees meer

PREZO hospicezorg en VVT voor logeren behaald

Op 28 maart jl. hebben de locaties Hospice De Regenboog, Logeerhuis en Hospice In Via en Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe het keurmerk voor PREZO hospicezorg en VVT voor logeren behaald. Op alle domeinen is 100% gescoord! Dat wil zeggen dat de gasten zich veilig en thuis voelen, ze passende zorg ervaren op het gebied van existentie en spiritualiteit, dat naasten passende ondersteuning ervaren, dat men ondersteuning ervaart in het lichamelijk welbevinden en bij psychisch welbevinden. En dat er aandacht is bij het afronden van het leven en dat de naaste steun ervaart bij rouw en verlies. ‘We zijn hier ongelofelijk trots op en ook over de wijze waarop de voorbereidingen gedaan zijn door de teams’ aldus Anita Schavemaker, algemeen directeur/bestuurder Sint Annaklooster.

'Probeerwinkel' geopend voor langer zelfstandig wonen in Helmond

Op 15 maart jl. vond de opening plaats van 'probeerwinkel' Vooruitkomst in Helmond. 'Het is een probeerplaats voor meer zelfredzaamheid', vertelt Mariëlle Trompper van Quartz. Deze organisatie heeft Vooruitkomst opgezet in opdracht van onder meer Savant, Zorgboog, Sint Annaklooster en Elkerliek Ziekenhuis. 'We willen dat meer mensen gebruikmaken van hulpmiddelen om langer zelfstandig te wonen. Er zijn veel hulpmiddelen, maar gebruikers weten die niet altijd te vinden. We hopen dat een probeerplaats hieraan positief kan bijdragen'.

Langer zelfstandig wonen: iedereen moet het straks kunnen. Maar hoe doe je dat? En welke hulpmiddelen bestaan er zoal? Op die vragen wil 'probeerwinkel' Vooruitkomst in Helmond antwoord geven. Voelen hoe een aangepast seniorenbed ligt. Hoe klinkt een elektronische sleutelbosvinder? En werkt dat nou echt, zo’n sta-op-stoel? In ‘probeerwinkel’ Vooruitkomst in Helmond kunnen nieuwsgierige ouderen tal van dit soort snufjes testen.

Lees hier het volledige artikel van het Eindhovens Dagblad.

   

 

Café doodgewoon 'de notaris legt uit'

Op vrijdag 02 februari 2018 van 14.00 - 15.30 uur organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant samen met een aantal zorginstellingen in de regio het café doodgewoon. Het thema van deze middag is ‘De notaris legt uit’.

U krijgt deze middag antwoord op vragen over wat er allemaal wettelijk geregeld kan worden voor de laatste fase van het leven en daarna.
Wat houdt een levenstestament in en hoe wordt dit opgesteld?
Wie kan en mag iemands wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandeld arts?
Wie kan en mag uw vermogen beheren? Waarom is het notarieel regelen van wensen zo belangrijk?

Lees meer

Intensivering wijkgericht werken in Eindhoven

Op 16 november 2017 ondertekenden verschillende partijen uit Eindhoven, waaronder Sint Annaklooster namens de Eindhovense zorgaanbieders van het VVT Platform, een convenant waarin wordt uitgesproken dat zij samen de verantwoordelijkheid nemen voor – de uitvoering van – eerstelijnsondersteuning en zorg voor de inwoners van Eindhoven. Hiermee wordt het wijkgericht samenwerken geïntensiveerd, dat als doel heeft voor meer mensen en huishoudens een stabiele situatie te creëren en terugval en crisis vaker te voorkomen.

Lees meer

UnitedConsumers zet zich in voor het Sint Annaklooster

Elk jaar doet Zorgcollectief UnitedConsumers iets terug voor de maatschappij. Zo houden ze elk jaar een actie voor de Hartstichting en zetten ze zich in voor betere zorg. Dit jaar worden zorgbehoevenden en ouderen in verpleeghuizen in het zonnetje gezet, zo ook voor ons, het Sint Annaklooster.

De zorg in Nederland is eenmaal belangrijk. Bezuinigingen, vergrijzing en personeelstekort zorgen ervoor dat zorgbehoevenden het steeds zwaarder krijgen. Verzorgingstehuizen en hun personeel zetten zich met man en macht in. Met de actie ‘Een Steuntje In De Rug’ ondersteunt UnitedConsumers projecten en instanties met het verwezenlijken van leuke dagen voor mensen in een verzorging of verplegingstehuizen.

Lees meer

Bijeenkomst Café Doodgewoon, vrijdag 08 december 2017

Op vrijdag 08 december a.s. organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant samen met een aantal zorginstellingen in de regio (Sint Annaklooster, Vitalis, Archipel, RSZK en inloophuis de Eik) voor de vierde keer een ‘Café Doodgewoon’ in Eindhoven.
Thema van deze middag is ‘palliatieve zorg thuis’
Tijdens deze middag ontvangt u informatie over de zorg thuis: wat kunt u verwachten van uw huisarts en de thuiszorgverpleegkundige in de laatste fase van het leven?
In gesprek met thuiszorgverpleegkundige Elly Craens en huisarts Bram ter Keurst, ontvangt u informatie over de (ondersteunings-)mogelijkheden om bij een ongeneeslijke ziekte zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Locatie:
Inloophuis de Eik, Landgoed Eikenburg, Aalsterweg 285 B, 5644 RE Eindhoven
Tel. 040-2939142

Lees meer

Positieve uitkomst van de externe audit

Afgelopen 24 en 25 oktober 2017 heeft een externe audit door KIWA plaatsgevonden voor ISO NEN 15224 en de Roze Loper. De auditoren gaven aan dat ze onder de indruk zijn van de grote betrokkenheid, inzet en de hartverwarmende zorg die door medewerkers en vrijwilligers van Sint Annaklooster geboden wordt, binnen de bestaande kaders. Er is een goede balans merkbaar tussen hart voor de zorg en de zakelijke kant van de zorg. Met eenieders inzet en ondersteuning blijft de cliënt in zijn/haar kracht. Uitgangspunt hierbij is de vraag van de cliënt. We hebben respect voor de eigen identiteit van de cliënt en zijn/haar levensinvulling.

Lees meer