Hartverwarmende verhalen

Familie over thuiszorg

Eindhoven, 29 mei 2015

Namens mijn hele familie wil ik het thuiszorgteam Tongelre uit het diepste van mijn hart bedanken voor de intens warme, liefdevolle, respectvolle, professionele, open en humorvolle begeleiding die jullie hebben gegeven aan onze liefste moeder. De laatste dagen waren jullie aanwezig bij het sterfbed van mama. Op jullie vertrouwden wij blindelings. Nooit kwamen jullie ongelegen. Altijd goed afgestemd op de sfeer en behoeften van mama en mijn vader van 90. Altijd tijd voor een vraag aan papa en een arm om hem heen. Zelfs op vrije dagen kwam er iemand het pompje aansluiten en gisteren na het overlijden mama nog wassen. Jullie zijn goud waard! Dank jullie wel; mama zou zeggen: het was helemaal te gek!